“’t Is goed in eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan...” Hoe kan Agoria de poëtische woorden van Alice Nahon beter in praktijk brengen dan via de spiegel die u ons jaarlijks voorhoudt? Mag ik u voorstellen…. de resultaten van onze tweede grote ledentevredenheidsenquête.

Meer dan 360 bedrijven, samen goed voor 71.304 werknemers of 39% van de totale tewerkstelling bij onze leden, hebben eind juni deelgenomen aan Agoria’s tweede grote ledentevredenheidsenquête. En het mag gezegd, we hebben vooruitgang geboekt.

Zo is de gemiddelde algemene tevredenheid over onze dienstverlening gestegen van 3,10 naar 3,37 op 4. Gekoppeld aan een Net Promotor Score (NPS, een populaire indicator over de klantenloyaliteit) van 11 geeft dit aan dat u al aanzienlijk -en gelukkig ook steeds meer!- tevreden bent over onze diensten. Als we dieper graven in de resultaten, zien we dat die tevredenheid onder meer te maken heeft met de expertise en kennis die bij Agoria aanwezig zijn, het professionalisme en de reactiviteit van onze medewerkers, onze up-to-date diensten en de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Veel respondenten beschouwen ook onze actieve rol in heel wat lobbydossiers als een belangrijke meerwaarde van hun lidmaatschap.

You don’t know? Ask your BRO!

Toch blijven we ambitieus. Tegen 2020 willen we bijvoorbeeld het globale tevredenheidscijfer verder opdrijven naar 3,50 op 4 en onze NPS-score naar 20. Zit u met een vraag voor Agoria? Een probleem waarvoor u van ons een oplossing verwacht? Vind snel de gegevens van de juiste expert via de Agoria Connect-app (beschikbaar op iTunes en Google Play) of... contacteer onze Business Relation Officer (BRO) voor uw bedrijf. Hij/zij heeft als specifieke taak om uw wensen en verwachtingen over onze diensten te identificeren, u vertrouwd te maken met ons aanbod en u proactief naar de juiste oplossingen te begeleiden. Groot bedrijf of kmo, de BRO’s helpen u om uw lidmaatschap optimaal te benutten. Schakel ze in, want uw tevredenheid is onze trots.

Van digitaal naar nieuw digitaal

Zolang niet overal de maximumscore is bereikt, zullen we daarnaast ook resoluut de schouders zetten onder de mogelijke verbeterpunten die de recente tevredenheidsenquête aan het licht heeft gebracht. Zo gaven sommige respondenten aan dat ze soms te veel informatie ontvangen van Agoria. Welnu, we zullen die opmerkingen zeker ter harte nemen. De eerste plannen om onze communicatie stelselmatig om te vormen van ‘digitaal’ naar ‘nieuw digitaal’ staan zelfs al in de steigers: efficiënt, to the point en afgestemd op de verwachtingen van zowel de jonge als de oudere generaties.

Een ander voorbeeld is business development. Grote bedrijven blijken vooral geïnteresseerd in ondersteuning bij het aanbrengen van kwalitatieve leads. Voor kleinere leden, zo wees de enquête uit, mag de Agoria-begeleiding gerust nog een stukje dieper in de verkoopcyclus doorlopen. En dat kan! Beide groepen zullen zeker hun gading vinden in onze kort na afloop van de enquête ingevoerde ‘Market’-strategie, volgens het beproefde recept van onze vroegere internationale business development clubs. Verdere begeleiding (bv. juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, expertadvies m.b.t. financieringsmogelijkheden, opleidingen rond geïntegreerde contentmarketing,…) is eveneens mogelijk, maar onbekend maakt onbemind... Uw BRO opent u graag de ogen voor het aanbod!

Marc Lambotte
CEO Agoria

PS: Hebt u onze nieuwe campagne #AgoriAmbition al gezien? Agoria feliciteert de Belgische technologiebedrijven met hun ambities en laat topondernemers aan het woord over wat ambitie voor hen persoonlijk betekent. Zin om ook uw ambities in de schijnwerpers te zetten? Vul snel het formulier in en word een van de gezichten van de campagne.

Benieuwd naar de realisaties van Agoria in het eerste semester 2016?

In ons resultatenboekje ‘Het is het resultaat dat telt’ vindt u een bloemlezing van tastbare resultaten die we het voorbije halfjaar voor u en onze andere leden hebben bereikt. Download hier uw exemplaar en ontdek hoe we uw bedrijf morgen misschien nog beter van dienst kunnen zijn.