Audits

3 resultaten

Sociale Audit

dinsdag 22 september 2015

De sociale wetgeving legt uw onderneming een hele reeks verplichtingen op die vaak nogal complex zijn. Niet alleen is een foutloos parcours rijden moeilijk, een kleine vergissing kan al snel grote financiŽle gevolgen hebben. De Sociale Audit van Agoria Sociaal licht uw sociaal-juridisch hr-beleid door, zodat u weet waar u mogelijk een risico loopt.

Lees meer

Milieu Compliance Audit

dinsdag 22 september 2015

De milieuwetgeving staat niet stil. Voldoet uw organisatie nog aan alle geldende wettelijke voorschriften? Welke knelpunten zijn er en hoe pakt u ze aan? De Milieu Compliance Audit van Agoriaís expertisecentrum Milieu is de uitgelezen manier om op deze vragen snel een adequaat antwoord te formuleren. De doorlichting voldoet aan de verplichtingen van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

Lees meer

Welzijnsaudit

dinsdag 22 september 2015

De welzijnswetgeving omvat 7 domeinen: arbeidsveiligheid, Ėgezondheid en ĖhygiŽne; ergonomie; psychosociale aspecten; verfraaiing en leefmilieu. Handelt uw bedrijf conform de wetgeving? Welke knelpunten zijn er en hoe pakt u ze aan? De Welzijnsaudit van Agoria Sociaal is hťt instrument om op deze vragen een snel en adequaat antwoord te formuleren.

Lees meer