Tools & Downloads

12 resultaten

Risicoanalyse Psychosociale Aspecten (ARPA-Tool)

woensdag 4 november 2015

De wet van 28 februari 2014 en het KB van 10 april 2014 voeren nieuwe regels in voor de aanpak van psychosociale risico's in de ondernemingen. Daarbij wordt het accent gelegd op de uitvoering van een analyse van alle mogelijke psychosociale risico's en op de maatregelen die de werkgever op basis van deze analyse moet nemen.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de psychosociale risico's tot een minimum worden beperkt of zelfs helemaal worden uitgesloten.

Lees meer

Zelfdiagnosetool Sociaal

dinsdag 3 november 2015

Elke onderneming moet een welzijns- en preventiebeleid voeren conform de wetgeving. Daarbij moet aan een hele waslijst voorschriften en verplichtingen worden voldaan. Het is dan ook niet eenvoudig om na te gaan in hoever uw beleid conform de reglementering is.

Lees meer

Registratietool voor personeelsopleiding

dinsdag 6 oktober 2015

Personeelsopleiding is cruciaal voor elke onderneming: prestaties van medewerkers verbeteren, het ontwikkelen van projecten gaat vlotter en het bedrijf bereikt een hoger niveau. Een opleidingsplan op touw zetten is niet eenvoudig. Uw inspanningen moeten voldoen aan tal van wettelijke verplichtingen die in caoís zijn vastgelegd. Om u daarbij te helpen, biedt Agoria een registratietool voor personeelsopleiding aan.

Lees meer