Advies

918 resultaten

Intellectuele eigendom: wat verandert er?

woensdag 26 april 2017

Op 26 april is het werelddag van de intellectuele eigendom. Een mooie gelegenheid om de stand van zaken m.b.t. enkele ontwikkelingen op te maken.

Lees meer

Fiscale controle: bent u in orde met de verplichtingen?

woensdag 26 april 2017

Net als de voorbije jaren communiceert de belastingadministratie over de verschillende controleacties die gepland zijn. Het doel is de belastingplichtigen ertoe aan te zetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen. Bekijk hier een overzicht van de verschillende domeinen waarbinnen controles worden gevoerd.

Lees meer

390 miljoen euro voor milieu- en klimaatprojecten onder LIFE-programma 2017

dinsdag 25 april 2017

Op 28 april lanceert de Europese Commissie een nieuwe oproep om projecten in te dienen onder het LIFE-programma 2017, een Europees financieringsprogramma dat moet bijdragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het Europees milieubeleid. Vooral close-to-market projecten komen in aanmerking voor steun. Ontdek hier meer details.

Lees meer