Excuseer, kunt u dat nog eens herhalen? Om te begrijpen wat sommige werknemers doormaken, is niets beter dan in hun schoenen te gaan staan. En dat is precies wat de deelnemers aan het Agoria-seminarie ‘Werken met anderstaligen’ afgelopen week – heel even – overkwam, toen onze collega Yizhen Wang hen verwelkomde in het Chinees … Ze ondervonden meteen wat voor barrière talen kunnen opwerpen en dat dit een kloof tussen werknemers kan vormen, vooral wanneer het gaat om voor ons heel ‘exotische’ talen.

De cijfers spreken voor zich: het aantal gedetacheerde buitenlandse werknemers (zowel zelfstandig als in loondienst) neemt sinds het einde van de jaren 2000 voortdurend toe (*). Maar ze komen ook van steeds verder: naast de traditionele buurlanden, Portugal, Polen en Roemenië duiken ook landen op zoals Oekraïne, de Baltische staten, India en Iran. Als gevolg van de schaarste aan technologische profielen worden onze ondernemingen vaak met deze problematiek geconfronteerd. U kunt er misschien over meepraten …

Communicatie = veiligheid

Communicatie is niet alleen van essentieel belang om het werk en diverse procedures vlot te laten verlopen, ze is bovendien onontbeerlijk als het om veiligheid gaat. Maar wie vreemde talen zegt, zegt ook gebrekkige communicatie en bijgevolg risico op incidenten of zelfs ernstige ongevallen. Ook hier spreken de cijfers voor zich: buitenlandse werknemers zijn verhoudingsgewijs vaker betrokken bij ongevallen (twee keer zo vaak volgens een Nederlandse studie die door een van de sprekers werd vermeld).

   

Geef indien mogelijk altijd de voorkeur aan visuele communicatie

 

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De Belgische wetgeving inzake welzijn en veiligheid (zie presentatie als bijlage (766 kB)) is op iedereen gelijk van toepassing. Alle werknemers – of ze nu Belgisch zijn of niet – moeten op de hoogte worden gehouden van de inhoud van hun werk, de bestaande risico’s, de veiligheidsregels, de preventiemaatregelen enz. De werkgever is er dus verantwoordelijk voor dat iedereen alles goed heeft begrepen.

Tools om u te helpen

Gelukkig bestaan er tools om u te helpen. Contracteranto, een onlinewoordenboek dat met EU-steun door verschillende Europese partners werd ontwikkeld, is een interessant initiatief. Dit bijzonder gebruiksvriendelijke woordenboek biedt een schriftelijke en gesproken vertaling van termen en uitdrukkingen in vier beroepssectoren (…) in zeven verschillende talen (zie www.contracteranto.com of neem contact op met Kristien De Ro (2,2 MB) op het adres kristien.dero@apdeu.com).

Daarnaast bieden werkgelegenheidsdiensten (zie de presentatie van de VDAB als bijlage (1,5 MB)) integratietrajecten aan met enerzijds taalcursussen voor werknemers en anderzijds ondersteuningssessies voor werkgevers om hen goede communicatiereflexen bij te brengen.

Spie, lidbedrijf van Agoria, en BASF deelden tijdens het seminarie hun ervaring en vertelden hoe zij de horden hebben genomen. Ze gaven de volgende tips:

6 take aways

1

Inspanningen om vlotter te communiceren moeten van beide kanten komen,
zowel van de gedetacheerde werknemer als van de werkgever. Moedig buitenlandse
werknemers ook aan om NOOIT met een vraag te blijven zitten wanneer iets niet duidelijk is.

2

Wat schriftelijke communicatie betreft: laat standaarddocumenten
(LMRA-kaarten, geheugensteuntjes, beknopte overzichten van preventieplannen ...)
vertalen. “Die initiële investering maakt het je heel wat gemakkelijker als je bepaalde
                        nationaliteiten op een gestructureerde basis ontvangt. Bij Spie beschikken we
                        over absoluut identieke LMRA-kaarten (Last Minute Risk Analysis) in zeven
                        verschillende talen.” (Werner Van Cayseele, Spie Belgium (494 kB)) 

3

Geef wanneer het maar kan de voorkeur aan visuele communicatie. Dat is trouwens nuttig voor alle werknemers en niet alleen voor buitenlanders.

4

Maak de Belgische werknemers bewuster van de manier waarop ze zich uitdrukken: vermijd beeldrijke taal, gebruik eenvoudige en directe zinnen, heb aandacht voor vakjargon en gebruik uniforme terminologie (bijv. altijd hetzelfde woord voor hetzelfde gereedschap).

5

Zorg ervoor dat je een duidelijke overeenkomst met de onderaannemer hebt en dat je op voorhand de nationaliteit kent van de werknemers die worden gestuurd.

6

Marc De Locht van BASF (1,6 MB) wijst er ten slotte op dat buitenlandse werknemers (die de
gebruikelijke taal in de onderneming niet kennen) op het vlak van veiligheid moeten
worden beschouwd als een risicopopulatie, die dus kwetsbaarder is.(*) Limosa = verplichte aangifte van iedere opdracht van buitenlandse werknemers in België. In 2015 telde de RSZ 660.000 Limosa-aangiften, goed voor ca. 210.000 unieke werknemers (zowel zelfstandig als in loondienst). Zie presentatie als bijlage (857,1 kB) voor meer informatie.

Reageer op dit artikel