Agoria's Energy Technology Club organiseerde op vrijdag 3 februari, samen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de 3de keer de World Energy Outlook (WEO). Welke nieuwe uitdagingen brengt de shift naar hernieuwbare energie? En welke nieuwe opportuniteiten levert die transitie op? Dr. Fatih Birol, executive director van het International Energy Agency (IEA), gaf in zijn eigen bevlogen stijl een overzicht van de belangrijkste trends in de energiemarkt.

WEO #TakeAways

1

Energie(on)zekerheid?

  • Het Midden-Oosten tekent de hoogste olieproductie op sinds de jaren ’70. Maar de instabiliteit van de regio stelt de energiezekerheid voor een eerste grote uitdaging.
  • De VS hebben een duidelijke keuze gemaakt voor olie en willen zich onafhankelijk maken van de olie-import waardoor de inlandse productie zal stijgen. De import zal dus dalen, enerzijds als gevolg van het beleid, de dalende vraag zal anderzijds ook het gevolg zijn van de onvermijdelijke shift naar hernieuwbare energie.
  • In de EU ligt de focus, in tegenstelling tot de VS, meer op gas voor verwarming en om elektriciteit op te wekken. Het aantal huishoudens is met 20% toegenomen maar het gasverbruik is deze trend niet gevolgd. Integendeel, het aandeel aan gas is gedaald door meer efficiëntere standaarden en betere isolatie van gebouwen.
  • Vandaag heeft 20% van de wereldbevolking (in Afrika, India…) nog steeds geen toegang tot elektriciteit.

Energiezekerheid blijft een van de grootste uitdagingen. Het aantal kwetsbare plekken groeit maar dat geldt ook voor de instrumenten om die aan te pakken. Een switch naar elektrische wagens, overgang naar hernieuwbare energie, efficiëntie verhogen… En er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheden die van dit thema een beleidsprioriteit moeten maken.

2

Oliemarkt: einde in zicht?

Deze markt is onderhevig aan grote veranderingen. Nadat de OPEC besliste om minder te produceren, werd in 2015-2016 het laagst aantal projecten sinds 1950 goedgekeurd. Als de investeringen ook in 2017 op dit lage peil blijven, zal een kloof ontstaan tussen vraag en aanbod wat dan weer een serieuze weerslag zal hebben op de olieprijs.

Is het einde dan in zicht van de voorraadpiek? Ondanks de opkomst van hernieuwbare energie, zal de vraag naar olie blijven stijgen. Dit is te wijten aan de transportsector (vrachtwagens, vliegtuigen en zeevaart) en aan de petrochemie. Voor deze sectoren zijn immers geen of zeer weinig alternatieven voorhanden.

3

Gas en Steenkool nog niet begraven

Het aandeel van LNG is gegroeid met maar liefst 30%. Deze golf zorgt voor een tweede gasrevolutie en heeft een belangrijke impact op de prijzen en contracten.

Ook steenkool blijft een erg belangrijke markt. China is verantwoordelijk voor de helft ervan hoewel de Chinese vraag in de laatste twee jaar gedaald is. Ook in India en enkele andere landen in Zuidoost-Azië is er een groeiende vraag. Steenkool is het goedkoopste alternatief voor de elektriciteit die er niet aanwezig is.

4

Hernieuwbare energie is de nieuwe brandstof

Het aandeel van hernieuwbare energie in de totale aangroei van nieuwe elektriciteitsproductie was in 2015 groter dan die van steenkool, gas, olie en nucleaire energie samen. En China heeft de leiderspositie van Europa als grootste producent en exporteur overgenomen. Volgens het algemeen scenario zal een sterk energiebeleid ervoor zorgen dat zonnepanelen en windmolens goed zullen zijn voor 37% van elektriciteitsproductie in 2040. In het 2°-scenario loopt dit aandeel zelfs op tot bijna 60%.

Maar de voorwaarde tot slagen is, opnieuw, een sterk overheidsbeleid. Overheden moeten een duidelijke keuze maken om in te zetten op hernieuwbare energie. De toekomst van dit segment valt of staat hiermee.

5

Klimaatakkoord Parijs: meer dan een kader?

Het akkoord van Parijs is een perfect diplomatisch antwoord op de enorme uitdagingen waar we voor staan. Maar de impact ervan zal afhangen van onze beleidsmakers. Zij moeten mee op de kar springen en de doelstellingen van Parijs vertalen in gefundeerde wetgeving en concrete acties.

Interesse in de powerpointpresentatie van de World Energy Outlook? Vraag deze vrijblijvend op bij Patricia Desmeth!

Reageer op dit artikel