De ICT-studierichtingen aan Vlaamse en Brusselse hogescholen zitten in de lift. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal nieuwe eerstejaarsstudenten (generatiestudenten) die een bacheloropleiding ICT aanvatten met meer dan 10%. Dit jaar met 13% om precies te zijn, tot een totaal van 3462. Die structureel stijgende cijfers mogen absoluut succesvol genoemd worden. Zeker als je weet dat voor het eerst de kaap van de vooropgestelde 9000 nieuwe studenten voor STEM- en ICT-studies op bachelor- en masterniveau wordt gehaald. Met 9047 doen we beter dan de 9000 nieuwe generatiestudenten die volgens berekeningen minimaal nodig zijn om op termijn voldoende instroom te creëren, onder andere voor de Digital Industries waar competente medewerkers als cruciale zuurstof voor succes worden gezien.

Welke opleidingen scoren het best?

De meest succesvolle opleidingen zijn elektronica-ICT met een stijging van 24%, digital arts dat met 29% stijgt en het traditionele toegepaste informatica dat er 12% op vooruit gaat. Toch verdienen de cijfers ook wat nuances. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor een master informatica aan de Vlaamse universiteiten, daalt verder en klokt af op een magere 299. Ondernemers in de digital industries zetten zwaar in op innovatie, creativiteit en het onderzoeken en aangrijpen van nieuwe ‘global’ marktopportuniteiten. Daarvoor kijkt een groot deel van hen vooral naar jong afgestudeerden met een academische achtergrond. Geen goed nieuws dus dat de cijfers voor masters informatica – ook voor het derde jaar op rij – zakken. Het aantal burgerlijk ingenieurs stijgt wel lichtjes met 4%.

Ondernemers juichen de steeds breder wordende instroom toe, maar vragen ondertussen toch specifieke aandacht voor het masterniveau. Bovendien wordt vaak opgemerkt dat universiteiten de sterkste kandidaten erg lang aan zich blijven binden voor onderzoek. Op zich een logische reflex in de realisatie van de doelstellingen van universiteiten. Maar toch roepen onze ondernemingen op om sterke aandacht te hebben voor de inzetbaarheid van onderzoek en voor de interactie tussen studenten en ondernemingen in deze onderzoeksopdrachten.

Watervalprincipe wordt zalmbeweging

Een belangrijke formule om de masteropleidingen ICT, burgerlijk en industrieel ingenieur terug aan te zwengelen, zou gebaseerd kunnen zijn op het succes van de schakelprogramma’s. Zowat 30% van de studenten in deze masteropleidingen, schrijft zich niet rechtstreeks in voor de opleiding, maar heeft al een eerste ander bachelortraject afgelegd. Kiezen voor een masteropleiding via zo’n schakelprogramma garandeert volgens Agoria een hoge inzetbaarheid van jong afgestudeerden. Het watervalprincipe maakt, ook in het hoger onderwijs, steeds meer plaats voor een zalmbeweging.

En wat met de meisjes?

Mooie cijfers maar geen absolute doorbraak. Het aantal meisjes in bacheloropleidingen ICT, stijgt met 18% tot 466. Maar hun aandeel blijft beperkt tot 13%. De stijging is vooral te danken aan het succes van de opleiding digital arts. Agoria zal ook in 2017 een actieprogramma uitvoeren dat inzet op een brede instroom met focus op de erg diverse rollen die in de digital industries gespeeld kunnen worden. Met verder veel aandacht voor toekomstgerichte skillsets en een specifieke focus op softskills die het sterkst kunnen ontwikkeld worden door interactie tussen jongeren en bedrijven via concrete projecten.

De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de technologiebarometer, een realisatie van het expertisecentrum Talent en Arbeidsmarkt en Agoria Vlaanderen.