Als fabrikant van machines voor de Europese markt bent u verplicht om een verklaring van overeenstemming op te stellen en te ondertekenen. Op die manier verklaart u conform te zijn met de geldende Europese richtlijnen en kunt u uw machine in de handel brengen in de Europese Unie. Maar wat hebt u juist ondertekend? En wat zijn nu de gevolgen daarvan?

Ook vanuit het standpunt van de gebruiker zijn er verschillende vragen. Stel dat u een ongeval hebt gehad met een machine die niet in orde blijkt te zijn, maar het bedrijf dat de machine in de handel heeft gebracht bestaat niet meer. Waar kunt u terecht?

Tijdens een halfdaagse opleiding 'Productaansprakelijkheid bij CE-markering' schetsen specialisten van het expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie van Agoria het algemene kader en bieden ze u een helder antwoord op al uw praktische vragen over dit thema.

Met deze opleiding, die voor zowel fabrikanten als gebruikers is bedoeld, spelen we in op de vaststelling dat tijdens onze opleidingen over de ‘veiligheids- en gezondheidseisen volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG’ geregeld vragen over productaansprakelijkheid en verantwoordelijkheden in bedrijfsspecifieke situaties worden gesteld.

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse kmo-portefeuille. Dit betekent dat de Vlaamse overheid tot 50% subsidieert van de kostprijs voor uw bedrijf wanneer u als Vlaamse kmo een betalende opleiding volgt bij Agoria.

Praktisch

Prijs

Agoria leden: € 150

Niet-leden: € 300