De machinerichtlijn wil de veiligheids- en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk elimineren. Om in de ontwerpfase al de nodige beveiligingen te kunnen inbouwen, moeten de risico's vooraf systematisch worden geÔnventariseerd en geŽvalueerd. Daarom organiseren Sirris en Agoria een opleiding over de risicoanalyse van machines. Deze opleiding is bestemd voor R&D-managers, projectmanagers en ontwerpers.

Doelstelling

Na afloop van de vorming kunnen de deelnemers:

  • de gevaren (risicoís) van een nieuwe of te wijzigen machine detecteren tijdens de ontwerpfase,
  • beoordelen of de voorgestelde technische oplossingen in overeenstemming zijn met de reglementering,
  • de gekozen technische oplossingen voor de geÔdentificeerde risicoís verdedigen aan de hand van normen,
  • de tijd verminderen die noodzakelijk is om rekening te houden met de veiligheids- en gezondheidseisen.

Programma

  • De reglementering en de normatieve context (de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren tijdens de ontwerpfase).
  • De beschrijving van de gevaarscenario's: verschillende mogelijke benaderingen naargelang van de aard van het project, identificatie van de acties van de bedieners, identificatie van de gevaarlijke situaties, beschrijving van de machine en haar werking.
  • Gebruik van EN ISO 12100:2010 ďSafety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction".
  • Toepassen van verschillende normen teneinde de risicoreducerende maatregelen te kunnen doorvoeren.

De voorstelling van de risicoanalysemethode gebeurt aan de hand van een casestudie die het mogelijk maakt om te tonen hoe dergelijke analyse geÔntegreerd wordt in het ontwerpproces. Deze opleiding is vooral bedoeld voor R&D-managers, projectmanagers, projectingenieurs en ontwerpers.