Frequente afwezigheden kosten een bedrijf veel geld. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt. Tijdens dit seminar geven we u alle sleutels in handen voor een geïntegreerde benadering van uw absenteïsmebeleid, geënt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen.  

Afwezigheden kosten een bedrijf veel geld. De directe kosten zijn het gewaarborgd loon van de afwezige, verzekeringen en RSZ, die doorbetaald worden. De directe kost van één dag ziekteverzuim (in de periode van het ge­waarborgd loon) bedraagt 5,2% van het bruto maandloon van een werknemer. Telt u hierbij de kost van vakantiegeld, eindejaarspremie en de patronale kost, dan bedraagt de directe kost van één dag ziekteverzuim 8,6% van het bruto maandloon. 

Maar er zijn ook tal van indirecte kosten. Zo heeft afwezigheid een grote impact op de arbeidsorganisatie: plotse aanpassingen dringen zich op. Vervangingen zijn nodig, collega’s draaien op voor de afwezigen, er dreigen overuren, productie- en kwaliteitsverlies. Soms worden goederen of diensten te laat geleverd, zijn er ontevreden klanten, heeft dit impact op uw reputatie … Het geheel van die kosten is moeilijk meetbaar. Internationale studies ramen de indirecte kosten op minimum 2,5 maal de directe kosten (cijfers VBO). 

Hoge absenteïsmecijfers geven meestal aan dat er iets fout loopt, zoals psychoso­ciale overbelasting, fysieke overbelasting, onaangepaste ergonomie of een tekort aan arbeidsveiligheid. Ook spanningen of een verzuurd werkklimaat kunnen aan de oorsprong liggen van frequente afwezigheden. Wanneer er hiervoor onvoldoende aandacht is, ontwikkelt zich een ‘verzuimcultuur’. 

In dat geval dringt een aangepast beleid zich op. Dit is er niet op gericht werknemers het ‘recht’ te ontnemen om ziek te zijn, wel om het ‘zwart verzuim’ tegen te gaan: dit is immers storend voor een organisatie en nadelig voor de werknemers die niet verzuimen. Het terugdringen van verzuim kan kostenbesparend werken, maar zal vooral ook het arbeidsklimaat bevorderen wanneer het goed wordt aangepakt.

Tijdens dit seminar geven we u alle sleutels in handen voor een geïntegreerde benadering van uw absenteïsmebeleid, geënt op drie pijlers: preventieve, reactieve en curatieve maatregelen

Doelgroep

Directieleden, HR-managers en preventieadviseurs. 

Data en locaties

  • Donderdag 16 februari van 9 tot 17 uur, ALM, Filip Williotstraat 9 in 2600 Berchem – Inschrijven
  • Vrijdag 17 februari van 9 tot 17 uur, AA Tower, Technlogiepark, 19 in 9052 Zwijnaarde - Inschrijven

Contacteer carmen.deroeck@agoria.be voor meer info.
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de opleidingsdag. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Dit seminar wordt ook in het Frans georganiseerd op donderdag 23 februari in Namen (meer informatie).

Datum

donderdag 16 februari 2017, 09:00 - 17:00

ALM, Filip Williotstraat 9 in 2600 Berchem

vrijdag 17 februari 2017, 09:00 - 17:00

AA Tower, Technlogiepark, 19 in 9052 Zwijnaarde

Plaats

Diverse locaties

Organisator

Agoria Social affairs 

Meer info

Leden van Agoria : € 350 (excl. btw)
Niet-leden: € 495 (excl. btw)
Inclusief documentatie, koffiepauzes, broodjes en dranken. 20% korting vanaf de 2de deelnemer van hetzelfde bedrijf. Annuleren is slechts mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor de opleidingsdag. Daarna wordt het volledige bedrag aangerekend. De ingeschreven deelnemer mag zich bij afwezigheid door onvoorziene omstandigheden laten vervangen door een collega.

Dit evenement is afgelopen.