In de wereld van de machinerichtlijn (2006/42/EG) wordt gesproken over 3 types normen: A-, B- en C-normen. De C-normen zijn machinenormen voor specifieke types van machines. De A- en B-normen zijn de algemene veiligheidsnormen die voor alle machines geschikt zijn.

Vaak is het voor ontwerpers van machines niet zo eenvoudig om na te gaan of ze in hun project wel alle beschikbare A- en B-normen hebben gebruikt.

Tijdens deze opleiding geven de experten van Agoria u een volledig overzicht van de A- en B-normen die het vaakst worden toegepast bij de ontwikkeling van machines. Na deze opleiding moet u in staat zijn om te bepalen welke A- en B-normen van toepassing zijn op uw machines.

Van de specialisten van het NBN krijgt u bovendien een zicht op de werking van normalisatie op zich, alsook op het normenpakket rond machineveiligheid.