Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen, zwaait eind deze maand af. Na een carrière van ruim 40 jaar bij Agoria vertrekt hij met pensioen. (Her)Lees het afscheidsinterview met Wilson.

Jarenlang speelde Wilson mee op het hoogste niveau en stond hij dagelijks rechtstreeks in contact met ondernemers, politici en beleidsmakers. Zijn netwerk is breder dan de horizon. Wij legden er ons oor eens te luisteren en sprokkelden enkele reacties uit zijn entourage.

Hieronder een bloemlezing:


Kris Peeters,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

“Als ik aan Wilson denk, dan denk ik aan de toekomst. Alles wat Wilson gedaan heeft als directeur-generaal van Agoria stond immers in het teken van het maken van de toekomst. Op technologisch vlak, uiteraard. De technologische industrie is een sterkhouder in onze economie, een sector die toont dat we de digitale economie moeten omarmen omdat het leidt tot nieuwe jobs en nieuwe welvaart. Maar bij Wilson ging het maken van de toekomst verder dan dat. Het ging ook, en misschien wel vooral, over de generaties die na ons komen. Wilson heeft mee aan de kar getrokken van de promotie van technisch en wetenschappelijk onderwijs.

Maar wat bij dat alles misschien nog wel het strafste is, dat is dat Wilson en Agoria nooit schrik hadden om dat heel concreet te maken. Ik herinner mij de 500 factories of the future toen we enkele jaren geleden het Nieuw Industrieel Beleid samen vorm gaven, of de 10.000 nieuwe jobs die Agoria vorig jaar beloofde dankzij de tax shift. Jouw ambities zo concreet maken, dat toont lef. En het toont inderdaad een niet aflatend vertrouwen in een betere toekomst.

Van harte proficiat, Wilson, met jouw welverdiend pensioen!”

 

Geert Bourgeois, Minister-President Vlaamse regering

“Na analyse en onderzoek van problemen primeerde bij jou de ‘industrietoets’; welke maatregelen kunnen de noden van de technologische industrie lenigen?

Met onderbouwde argumenten kon je welbespraakt en al eens met een kwinkslag de verzuchtingen van het collectief, van al je leden, in de verschillende gremia te berde brengen.

En omdat je ook de gevoeligheden en de zeden van de politiek kende kon je

 • over de partijgrenzen heen
 • en volhardend, met veel doorzettingsvermogen,
 • veel van je doelstellingen verwezenlijken.

Met zijn visionaire blik, het vizier gericht op nieuwe ontwikkelingen, is Wilson altijd voorvechter geweest van een Vlaams innovatiebeleid dat hard moest investeren in onderzoek en ontwikkeling.”

 

Frans Hoorelbeke, Voorzitter Raad van Bestuur Daikin Europe

“Technisch onderwijs, auto-industrie in Vlaanderen, digitalisering, levenslang leren, communicatie, dit waren de dada's van Wilson, een waardige, welbespraakte en gewaardeerde ambassadeur van de Vlaamse industrie!”

 Christ’l Joris, Voorzitter Raad van Bestuur ETAP, Voorzitter Agoria Vlaanderen 2004-2010

“Als ik een beeld op Wilson moet plakken, zie ik hem toch een beetje als de ‘pitbull’ van de industrie voor Vlaanderen. Hij beet zich vast in de verdediging van haar toekomst, haar belangen, … op vele vlakken.  Net als een pitbull loste hij niet.  Maar het beeld loopt natuurlijk mank: Wilsons acties waren onderbouwd en dus nooit blind, ze waren assertief maar niet agressief.

Wilson heeft er ook voor gezorgd dat Vlaanderen weer kiest voor de industrie. Zo is bijvoorbeeld een 'nieuw industrieel beleid' terug in de regeringsverklaring van de Vlaamse regering te vinden, sinds de regering Peeters.”

 

Eric Van Landeghem, Managing Director & Plant Manager Volvo Car Gent

“Ik heb Wilson leren appreciëren als een zeer toegankelijk persoon, vlot in de omgang, met de bijzondere gave om gesloten deuren op een kier te krijgen of zelfs volledig te kunnen openen.  Wilson heeft ook een fundamentele rol gespeeld in de beheersing van de loonkosten in België en specifiek voor de automobielindustrie – Volvo Car Gent dankt hem dan ook voor deze grote bijdrage!”Ronnie Leten, President & CEO Atlas Copco AB

"Wilson is een echte voortrekker voor de industrie in Vlaanderen. Zijn kennis, zijn netwerk gekoppeld aan zijn passie voor onze maakindustrie is onuitgegeven en zullen wij zeker missen.

Hij heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van Atlas Copco in België.

Wilson, bedankt voor de mooie samenwerking die ik altijd persoonlijk heb ervaren. Het gaat je goed in je nieuwe carrière."

 

Jochim Aerts, CEO Ridley Bikes

“Wilson, de leading man en drijvende kracht achter 6 edities ‘Agoria – Ridley Tour’. De onbesproken kopman die er steeds in slaagde een deelnemersveld ‘om U tegen te zeggen’ voor deze Tour te strikken.

Nu Wilson met opgeheven armen over de aankomst streep gereden is wens ik hem nog veel aangename fietstochten waar niets nog moet, maar alles nog kan.

Geniet met volle teugen van de mooie jaren in het vooruitzicht.”

 

Dr. Ir. Urbain Vandeurzen, Chairman & Chief Executive Officer VMF Invest, Voorzitter Flanders Make

“Meer dan 20 jaar heb ik met Wilson kunnen samenwerken aan talrijke initiatieven voor de transformatie van onze industrie. Steeds heeft hij gepleit voor het strategisch belang van de industrie voor onze economie en onze welvaart. Nooit hebben we getwijfeld aan de toekomst van een gespecialiseerde, innovatieve en digitale industrie. Dit is een blijvende boodschap en dwingende opdracht voor eenieder die in Vlaanderen vandaag en in de toekomst sociaal economische verantwoordelijkheid draagt.”

 

Paul Renson, Gedelegeerd Bestuurder & President Renson

“Wilson De Pril, directeur-generaal Agoria Vlaanderen, zit in het hart van de industriële wereld.
Maar wie is Wilson?”

 • Een rasechte Gentenaar,
 • Een aimabele en bedachtzame man die er vaak op wijst dat de waarheid verschillende kanten heeft,
 • Helpt graag bedrijven en leert anderzijds graag bij,
 • Staat geweldig open voor vernieuwing,
 • Een “kuitenbijter” die ervoor gaat,
 • Een wielerliefhebber en sportieveling in hart en nieren,
 • Nam elke gelegenheid te baat om reclame te maken voor zijn lidbedrijven.
  Zo reed hij tijdens de Ridley-tour graag met zijn fietsbroek met het Renson-logo voor Kris Peeters uit, dan kon hij er niet naast kijken,
 • Zegt zelf een studentikoos karakter te hebben, maar vindt dat ongepast om, gezien zijn functie als vertegenwoordiger van zovele bedrijven, dat in het openbaar te illustreren.

 

Prof. dr. ir. Koen Debackere, Gedelegeerd Bestuurder KU Leuven

“We delen dezelfde bekommernissen, we zien dezelfde oplossingen en we maken ons zorgen over dezelfde dynamieken. Onder Gentenaars. Steeds met overtuiging, steeds met humor, steeds op de juiste toon en met stijl. Kortom, het zijn veel mooie jaren geweest. Jaren die we beiden moeten en zullen koesteren.

In elk geval, een grote dankuwel voor al die mooie jaren van goede samenwerking, maar vooral van veel vriendschap. Want alhoewel we vaak vanuit een professionele invalshoek aan de slag gingen, steeds vonden we die noot van vriendschap en gezamenlijke interesse. Veel dank daarvoor, nu en in de jaren die komen.” 

 

Trudo Motmans, Chairman ASCO Industries, Voorzitter Agoria Vlaanderen

“Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”  - Willem van OranjeCarl Dewulf, Gedelegeerd Bestuurder LVD Company, Voorzitter Agoria Vlaanderen 1998-2004

"Ik kende Wilson al vrij lang als iemand die kritisch en origineel denkt, en niet zomaar meegaat met de heersende ideeën. Later, als voorzitter van Agoria Vlaanderen heb ik Wilson kunnen waarderen als een man met inzicht en daadkracht op vele vlakken, die graag een stapje verder ging en absoluut niet de neiging had het comfort op te zoeken in de hoop dat de storm zou overwaaien. Wilson is zo'n man die in heel beperkte oplage komt, met intense resultaatgerichtheid en tegelijk fijne ouderwetse waarden en normen. Voor Agoria was het een fantastische zaak dat hij trouw aan het roer bleef, maar met zo'n hart voor het publieke belang had hij ook daarin op regionaal of nationaal vlak, een substantieel verschil kunnen maken." 


Robert Dewulf, Ere-voorzitter LVD Company, Voorzitter Agoria Vlaanderen 1987-1990

"Het was voor mij zeer aangenaam dat ik zoveel jaren met Wilson heb kunnen samenwerken in het belang van de federatie Agoria, waarvoor hij zich steeds met hart en ziel heeft ingezet. Het is spijtig dat mensen van dit formaat met pensioen gaan maar hij heeft het dubbel en dik verdiend."

Reageer op dit artikel