Agoria en de metaalvakbonden lanceren vandaag tijdens een persconferentie het investeringsfonds “Invest For Jobs”. Het fonds heeft de ambitie om activiteiten van niet-beursgenoteerde ondernemingen in België die een positieve impact op de werkgelegenheid hebben, financieel te ondersteunen op een lange termijn. 

Het is het eerste en enige investeringsfonds in België met een paritair beheer. 

De middelen van Invest for Jobs komen vanuit middelen van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid en van het Pensioenfonds metaal, beiden paritair beheerd. Deze fondsen hebben financiële vaak langetermijnengagementen ten aanzien van de arbeiders. Die worden gefinancierd met belegde reserves. Voortaan wordt een deel van die middelen gereserveerd voor specifieke investeringsprojecten die een nobel doel nastreven: investeringen in België met een positief tewerkstellingseffect. 

“Wij hebben het voorbije jaar alles in gereedheid gebracht om dit initiatief vorm te geven: bepalen van een mission statement, voorbereiden van statuten, samenstellen van een Raad van Bestuur, aanstellen van een team, bepalen van investeringscriteria, uittekenen van het beslissingsproces, verzamelen van expertise, samenstellen van een investeringscomité, etc”, vertelt Stephan Vanhaverbeke, Directeur Social Affairs van Agoria. “Vandaag is het project rijp om bekend gemaakt te worden.” 

Belangrijke kenmerken zijn dat Invest for Jobs niet in speculatieve investeringen stapt, een marktconform en stabiel rendement  zoekt op lange termijn, alle normen van de FSMA volgt en een professionele structuur opgezet heeft zowel in de dagelijkse leiding als in de Raad van Bestuur en het Investeringscomité. 

Voor Agoria is dit initiatief ook belangrijk omdat het een paritair initiatief is waar de sociale partners samenwerken en verantwoordelijkheid nemen in gemeenschappelijke projecten.   

 

Is uw bedrijf in beweging, breidt het uit en verlegt het zijn horizonten ? Hebt u nood aan een partner om uw projecten te financieren? Hebt u positieve tewerkstellingsvooruitzichten? Dan kan uw pad en dit van Invest for Jobs elkaar kruisen. 


Voor bijkomende informatie vindt u hier de links naar de presentatiebrochure, de website www.investforjobs.be en het persbericht dat vandaag wordt uitgestuurd. 

U kan ook contact opnemen met één van de twee directeurs:

Reageer op dit artikel


  1. Een prachtig initiatief waar we in geloven en met een zekerheid dat uiteindelijk gelden goed benut zullen worden voor de bevordering van de tewerkstelling. De KMO's, de motor van de economie, vormen overduidelijk het fundament voor onze toekomstige economische bloei en onze zo gegeerde welvaart.

  2. Félicitations à tous les partenaires du fonds "Invest for Jobs" ! Un exemple de projet paritaire orienté vers un objectif commun : le développement des activités industrielles et de l'emploi en Belgique.

  3. Mooi initiatief Stephan,
    een samenwerking met sociale partners ter ondersteuning van kleinere ondernemingen met als doel werkgelegenheid
    made my day