Agoria noemt de stakingsaanzeg in de technologiesectoren onvoorstelbaar. “Staken tegen werkgevers op zich bestaat niet, je kunt wel tegen jouw eigen bedrijf staken en jouw eigen bedrijf zware schade toebrengen,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “De stakingsaanzeg is een complete verrassing. Niet alleen verlaten de bonden de onderhandelingstafel, maar ze blazen ook verder sectoraal overleg op door in onze bedrijven maximale schade aan te kondigen. Constructief sociaal overleg wordt na zulke acties erg moeilijk: de vakbond haalt met deze tactiek de eerste prijs in jobvernietiging.” 

De vakbonden verkondigen te ‘staken tegen de regering én de werkgevers’. Marc Lambotte reageert scherp: “Ik dacht dat de rol van een vakbond was het belang van de werknemers te verdedigen, nu gaan ze jobs vernietigen. Zoals het ACV-CSC METEA in zijn stakingsaanzeg aanhaalt, heeft de werkgever inderdaad geen neutrale rol. We investeren in jobs en de toekomst. Maar ook de vakbond heeft in deze geen neutrale rol. Ook zij kunnen mee zorgen voor jobs of jobs vernietigen. Staken creëert jammer genoeg geen nieuwe jobs. Integendeel, hun keuze om jobs te vernietigen is een schande.” 

“We betreuren de negatieve houding van de bonden en hebben geen zin in een opbod op de kap van onze werknemers. Een staking heeft nu eenmaal financiële gevolgen. Het economische verlies en de impact op de groei zullen vooral de laaggeschoolden treffen. Want de eerste slachtoffers van het gebrek aan groei, zijn arbeiders in de exportgerichte maakindustrie. De Belgische economie creëert nu weer netto jobs, de vakbonden gaan met hun stakingen enkele nieuwe Caterpillars creëren.”

Ook het VBO publiceerde een reactie waarin gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans zegt dat het principe van een staking tegen werkgevers betreurenswaardig is.

Reageer op dit artikel


 1. Cet article aurait été bien plus intéressant si, après ces quelques citations, nous apprenions:
  - quelles sont les revendications des syndicats
  - quelles sont les points d’accords avec les employeurs
  - les divergences
  - comparer les propositions de chacun avec des solutions déjà prise dans d'autres pays / régions pour pouvoir analyser leurs effets à moyen et long terme.
  ...... More

 2. Très bien