10000 jobs: zoveel extra jobs zullen de technologiebedrijven in ons land hebben gecreŽerd in de periode 2016-2018. Dat stelt Agoria bij de voorstelling van haar halfjaarlijkse conjunctuuranalyse. Dit jaar gaat het om 2300 jobs. De totale omzet stijgt met 3 procent en voor het eerst in 25 jaar stijgt het marktaandeel in de export. ďDe taxshift heeft de technologiebedrijven wel degelijk geholpenĒ zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.


ďTegelijk vragen we dat de federale regering in haar laatste 19 maanden de †ďfiscale koterijpolitiekĒ in de vennootschapsbelasting verder afbouwt en het tarief naar 22% verlaagt.† Verder moet,† gezien de economische groei en de lage rente, de †begroting grondiger worden gesaneerd.Ē

Jobs, jobs, jobs: 10.000 in 3 jaar tijd

Vandaag werken er ongeveer 300†000 mensen in de technologiesector in BelgiŽ. In de eerste drie maanden van het jaar werden 2500 extra banen gecreŽerd.† Voor de rest van het jaar verwacht Agoria een verdere jobcreatie van 3000 bijkomende banen, maar zullen er ook 3200 verdwijnen bij Caterpillar en zijn toeleveranciers. In 2018 verwacht Agoria een stijging van alweer 3600 jobs. †Tussen begin 2016 en eind 2018 zal de technologische industrie †zo alles samen voor 10.000 extra banen hebben gezorgd.

Rendabiliteit verbetert licht en dat creŽert werk

In 2017 stijgt de loonmassa in de technologische industrie met 2.7 procent. Dat is minder dan de toegevoegde waarde, die met 3 procent groeit. †Dit ogenschijnlijk kleine verschil heeft een belangrijke positieve impact op de jobcreatie.

Omzetstijging door verbetering marktaandeel

De technologiesector kende de eerste zes maanden van het jaar een omzetstijging van vier procent. Een groot gedeelte van deze groei is te verklaren door een verbetering van ons marktaandeel. We merken voor het eerst in een kwarteeuw een fragiel herstel van het marktaandeel in de wereldexport.† Digitalisering zorgt zelfs voor een omzetstijging van 6,5 procent in de ICT-activiteiten.

Vennootschapsbelasting: geen fiscale koterijpolitiek meer

Agoria is tevreden met de economische prioriteiten van de regering en met de eerste stap in de hervorming van de vennootschapsbelasting. ďIn een tweede stap moet het tarief verder dalen naar 22 procent voor alle bedrijven. We moeten de fiscale koterijpolitiek verder afbouwen. †

Laat ons gaan voor ťťn afgewerkt huis, zonder extra bijgebouwen of ideetjes van lobbyisten van individuele bedrijven die de funderingen van een grondige hervorming onderuit kunnen halenĒ, aldus Marc Lambotte. ďVoor elk half miljard uitzonderingen kan het vennootschapstarief dalen met 0,8 procentpunt.Ē

Begroting: momentum

Het bedrijfsleven werkt samen met de verschillende regeringen aan de economische groei en sociale welvaart.† Een duurzaam herstel kan echter alleen maar lukken als ook de overheid zich efficiŽnter organiseert.

Hoewel we genieten van een economische heropleving en lage rente, blijven we meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Om die stijging, vooral in overheidspensioenen, gezondheidszorg en wedden van ambtenaren onder controle te krijgen, stelt Agoria drie oplossingen voor:

  • investeer in de†digitale transformatie van de overheid†naar het voorbeeld van het bedrijfsleven;

  • motiveer iedereen die kan werken†om aan de slag te gaan;

  • organiseer de gezondheidszorg beter, bijvoorbeeld door stimulering van de verkoop van generische geneesmiddelen.

ďLaat ons het momentum gebruiken om de positieve trend ambitieus verder te zettenĒ, besluit Marc Lambotte.

Download hier de presentatie van de persconferentie(4,5 MB)