Elke dag weer trachten Agoria-leden hun ambitie waar te maken. Die inspirerende drive zullen we ontdekken tijdens ontmoetingen met ondernemers die hun visie op ambitie hebben gedeeld op agoria.be/ambition. Onze eerste halte in deze AgoriAmbition Tour is lidbedrijf Productize in Brussel. In ons gesprek met CEO Harold Grondel hebben we het over zijn visie op ambitie en verkennen we het boeiende universum van het Internet of Things.

“Al twintig jaar worden mensen met mekaar verbonden dankzij het internet. Vandaag beginnen we de fysieke wereld te connecteren.” Meer woorden heeft Harold Grondel niet nodig om de setting te schetsen waarin hij en Productize zich ontwikkelen … : de wereld van het Internet of Things (IoT). “Wie IoT zegt, wordt onvermijdelijk ondergedompeld in nieuwe technologieën en concepten. In die bijzonder vernieuwende context moeten ondernemingen erin slagen om innovaties en business aan mekaar te koppelen. Precies om die reden werd twee jaar geleden ons IoT-agentschap opgericht. Ondernemingen moeten nl. beseffen welke impact die golf van geconnecteerde voorwerpen zal hebben. Ze zullen die concepten en innovaties moeten transformeren in concrete applicaties die toegevoegde waarde genereren, zonder te vergeten om de uitgewerkte concepten snel te testen en te valideren. Concreet gaan we uit van de business om te bepalen hoe waarde kan worden gecreëerd, en daarna zoeken we uit hoe we de technologische uitdaging kunnen tackelen, met name dankzij experience in het veld.”

Radicale transformatie van het economisch model

Als Harold Grondel het over wijziging van de waardeketen heeft, is het omdat net de aard van het Internet of Things een vergaande transformatie van het economisch model van ondernemingen impliceert: “Terwijl je vroeger een toestel of machine verkocht, bied je nu een service aan die interactie met de gebruiker omvat, waarbij het aantal touch points en interacties toeneemt. Technologie heeft dus zeker een ingrijpende impact op de value proposition van een onderneming. Die fysiek-digitale of ‘fygitale’ transformatie is een heuse nieuwe revolutie: de werkelijkheid wordt gedigitaliseerd, wat ertoe zal bijdragen om de barrières van de fysieke wereld die vandaag nog bestaan neer te halen, met name tussen leverancier en klant. M.a.w. de retailpunten, die ondernemingen met consumenten verbinden, d.i. de plaats waar de klanten de experience beleven, kunnen verdwijnen.”

Volgens Harold Grondel is het tijd dat ondernemingen zich voorbereiden: “Fygitalisering is geen nieuwe realiteit meer, maar wat verandert zijn de groeiende verwachtingen van het publiek. Gezien de omvang van de transformatie die fygitalisering veroorzaakt, zal het ondernemingen tijd kosten om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Daarom is het van essentieel belang dat ondernemingen zich nu beginnen voor te bereiden. We hebben stroomopwaarts dus ook een bewustmakende rol t.a.v. de beslissers. De kernboodschap is dat deze beweging onomkeerbaar is en geen zaak meer mag zijn van technologiespecialisten alleen. Een businessvisie op het IoT is absoluut noodzakelijk.”

“Liever experience dan slides!”

Om ondernemingen te helpen bij de uitwerking van hun businessvisie die aan het IoT is aangepast, stellen Harold Grondel en zijn team zich niet tevreden met concepten. “Ik had al snel door dat om een project te laten vooruitgaan, je beslissers fysiek een prototype moet aanreiken om hen perfect duidelijk te maken wat wordt beoogd. De wisselwerking wordt beter en intenser met een fysiek voorwerp voor je neus. Daardoor ontstaat een echte ervaringsbeleving, niet zoals wanneer je slides van een presentatie bekijkt. Inzichten komen veel makkelijker en het ‘samen-creëren’ is veel sterker aanwezig want iedereen kijkt naar hetzelfde voorwerp. Onze ambitie is dan ook om resoluut voor experience te gaan i.p.v. slides of aanbevelingen te presenteren!”

Internet of Things: u zegt …?

We spreken van het Internet of Things (IoT) wanneer fysieke voorwerpen met mekaar worden verbonden om onderling gegevens uit te wisselen. Praktisch kan het gaan om uw autosleutel die de gebruiksgegevens van het voertuig naar uw dealer stuurt maar ook om geconnecteerde horloges en armbanden die uw sportieve prestaties meten of nog intelligente meters en domoticasystemen om uw energieverbruik beter te beheren. Die voorwerpen zijn vaak uitgerust met sensoren die een essentiële rol spelen bij het verzamelen van gegevens. De opslag en de verwerking van die gegevens, ‘big data’ genoemd, maken het mogelijk om het verwachte gedrag van die geconnecteerde voorwerpen te bepalen. Agoria volgt het IoT-thema met grote belangstelling en neemt heel wat initiatieven voor zijn leden, met name om een band met IoT-start-ups tot stand te brengen: organisatie van de eerste beurs waarop het IoT-ecosysteem wordt samengebracht, wedstrijden voor start-ups …

Van hype tot maturiteit

Hoe kijkt de markt aan tegen de verwachte aardverschuiving die het IoT zal veroorzaken? Harold Grondel: “De hype ligt achter ons en we hebben het maturiteitsstadium bereikt. Iedereen weet dat het belangrijk is, maar het staat nog niet klaar en duidelijk op de agenda van alle ondernemingen.” En wat zijn de vooruitzichten voor de Belgische ondernemingen? Volgens Harold Grondel ligt een deel van het antwoord vervat in de vraag: “Aangezien de Belgische markt en haar voetafdruk klein zijn, wordt het moeilijk om een alom bekende Belgische speler te zien verrijzen zoals Apple, Amazon of Samsung … al mogen we Barco rekenen tot de categorie van spelers die meetellen. T.o.v. ons potentieel op het vlak van technologie, competenties en knowhow – kwaliteiten die tot ver over de grenzen bekend zijn en erkenning genieten – is de overdracht op het vlak van dienstenaanbod vrij zwak, in elk geval wat de b2c-massaomgeving betreft. We zien nl. ecosystemen ontstaan, bijv. voor auto’s, tv’s en elektro, rond de grote bestaande platforms. Wie geconnecteerd is, zal een verruiming beleven van zijn digitale experience rond zijn smartphone. Voor een Belgische speler is het moeilijk om toegang te krijgen tot die cruciale gegevens om waarde te verlenen aan een globale business.”

B2B: eenvoudiger maar tegelijk ook complexer

Zoals het voor b2c is, is het gelukkig niet voor b2b … ook al is het volgens Harold Grondel een verhaal dat tegelijk eenvoudiger én complexer is. “In b2b zullen er tal van verticale oplossingen mogelijk zijn om geconnecteerd te ondernemen. Machines koppelen is niet moeilijk, maar wat met de evolutie van het systeem? Een voorbeeld: met het IoT zal een fabrikant van compressoren u geen machines meer verkopen maar zal hij met u een servicecontract sluiten voor de levering van perslucht. Dat betekent dat de gegevens die zijn machine verzamelt uw onderneming moeten verlaten. Op de schaal van een fabriek en alle processen die je daar aantreft, gaat het om grote hoeveelheden data die worden verstuurd. En dat doet fundamentele vragen rijzen. Wie gaat echt profiteren van die verbinding? Welke economische modellen zullen daaruit voortvloeien? Dreigen we de controle over voorwerpen niet te verliezen?”

Ambitie voor onze toekomst

Wanneer we Harold Grondel als afsluiter vragen wat zijn definitie van ambitie is, gaat het ook over fundamentele uitdagingen.

“Ik definieer ‘ambitie’ als het vermogen om technologische grenzen op te schuiven opdat de mens en onze planeet in perfecte harmonie kunnen leven. We zullen weldra met 9 miljard op onze aarde zijn, en dan is het belangrijk om te weten hoe de resources goed kunnen worden verdeeld. Dat betekent dat we ze correct moeten meten en kwantificeren, en daar zullen geconnecteerde voorwerpen waarschijnlijk een grote rol spelen. Vandaag is het duidelijk niet de driver van de markt, maar het feit dat ondernemingen steeds meer belang hechten aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun missionstatement is een stap in die richting.”

 

Reageer op dit artikel