Expertisecentrum Milieu

De milieureglementering is continu aan verandering onderhevig. Als technologiebedrijf moet u dus steeds meer aandacht besteden aan het beperken van de milieu-impact van uw activiteiten. De basisopleiding 'Milieu – niveau C' van Agoria's expertisecentrum Milieu biedt een overzicht van alle Vlaamse en Europese milieuwetgeving die relevant is voor de technologische industrie .

Door haar praktijkgerichte karakter is deze opleiding nuttig voor al wie in een onderneming met milieuaspecten te maken heeft. Ook voor ervaren milieucoördinatoren biedt ze een handige update van de omvangrijke en snel evoluerende milieuregelgeving.

Inhoud

De opleiding is modulair opgebouwd. De volgende domeinen komen erin aan bod:

 • de milieuvergunning;
 • gevaarlijke stoffen en Seveso III;
 • REACH;
 • administratieve verplichtingen en afval;
 • bodem en lucht;
 • water en geluid.

Aanpak

 • De modulaire opleiding wordt aangeboden in 6 namiddagsessies.
 • Er is geen voorkennis vereist en de modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
 • Wie alle sessies volgt en slaagt in de bijbehorende toetsen met 10 meerkeuzevragen, ontvangt het getuigschrift ‘Opleiding Milieu – niveau C’. Hiermee kunt u invulling geven aan artikel 4.4.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Praktisch

  • Doorlooptijd:
   De opleiding omvat 6 namiddagsessies

 • Prijs: (exclusief btw)
  • Agoria-leden: 75 EUR per sessie
  • Niet-leden en externen in opdracht van een lidbedrijf: 150 EUR per sessie
Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.

Hoe kunnen wij u verder helpen?

 • Heidi Van Waes

  Expert

  heidi.vanwaes@agoria.be
  +32 3 280 45 06
  +32 478 32 32 01

  Contact 2