De volgende sessie van Agoria's modulaire opleiding Milieu - niveau C is gewijd aan REACH.

De implementatie van REACH, de verordening over het gebruik van chemische stoffen, is zo ver gevorderd dat nu alle gebruikers van stoffen en mengsels de implicaties voelen. In elk productiebedrijf krijgen verschillende medewerkers te maken met één of meerdere facetten van REACH.

Tijdens deze sessie komen o.a. de volgende elementen aan bod:

  • Uw mogelijke REACH-verplichtingen
  • Een plan van aanpak voor de implementatie van REACH
  • Uw conformiteit met Agoria’s REACH Compliance Tool controleren
  • Hoe omgaan met de nieuwe veiligheidsinformatiebladen?


De opleiding milieu – niveau C is bedoeld voor werknemers die bij de uitoefening van hun job te maken krijgen met milieuthema’s, maar daarover nooit een specifieke opleiding hebben genoten. Ook voor beginnende milieucoördinatoren is deze opleiding heel nuttig. Er is geen voorkennis vereist.

De opleiding telt mee voor de 30 uur verplichte bijscholing die de milieucoördinator jaarlijks moet volgen.