Verordening 765/2008 verplicht de Europese†lidstaten ertoe om aan†de Europese Commissie, de andere lidstaten en de consument informatie te verstrekken over hun nationale structuur voor markttoezicht. De lidstaten moeten in dat verband ook jaarlijks een markttoezichtsprogramma publiceren.†

Het Belgische antwoord op deze verplichting werd voor dit jaar vastgelegd in het†nationaal markttoezichtsprogramma 2017.

In dit document wordt eerst beschreven hoe het markttoezicht in BelgiŽ algemeen is georganiseerd. Vervolgens biedt elke bevoegde overheid een overzicht van haar eigen structuur, bevoegdheden, werkwijze en samenwerking met andere overheden, evenals haar individueel toezichtsprogramma voor 2017. Enkele voorbeelden van geplande acties in 2017: elektrische fietsen, kabels, rookmelders, voertuigliften, handcirkelzagen, Ö†

Hieronder vindt u een overzicht van alle specifieke sectoren die in het markttoezichtsprogramma aan bod komen:

 • Medische hulpmiddelen

 • Cosmetica

 • Speelgoed

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Bouwproducten

 • AŽrosols

 • Drukvaten van eenvoudige vorm en drukapparatuur

 • Vervoerbare drukapparatuur

 • Machines

 • Liften

 • Kabelbaaninstallaties

 • Geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis

 • Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

 • Pyrotechniek

 • Explosieven voor civiel gebruik

 • Gastoestellen

 • Meetinstrumenten, niet-automatische weegwerktuigen en voorverpakte producten en meeteenheden

 • Elektrische apparatuur in het kader van de EMC-richtlijn

 • Radio- en telecommunicatieapparatuur in het kader van de R&TTE/RED-richtlijn

 • Elektrische apparatuur en installaties in het kader van de laagspanningsrichtlijn

 • Elektrische en elektronische apparatuur in het kader van de RoHS, AEEA- en batterijen-richtlijnen

 • ChemicaliŽn (REACH en andere)

 • Ecologisch ontwerp en energie-etikettering

 • Etikettering van banden

 • Pleziervaartuigen

 • Uitrusting van zeeschepen

 • Motorvoertuigen en Tractoren

 • Niet voor de weg bestemde mobiele machines

 • Meststoffen

 • Andere consumentenproducten in het kader van de richtlijn Algemene Productveiligheid

 • Biociden