Zorgen voor brandveiligheid is vooral een kwestie van intelligent combineren van actieve, passieve en organisatorische maatregelen. Als zo’n aanpak al van bij de start in het bouwproces wordt geďntegreerd, zijn zeer efficiënte en effectieve oplossingen mogelijk.

Gunstige evoluties stimuleren brandveiligheid

Brandveiligheid wordt daarbij ondersteund door evoluties op meerdere vlakken. BIM (Bouw Informatie Model) wordt steeds vaker gebruikt. Brandbeveiligingsbedrijven brengen voortdurend nieuwe innovatieve technologie op de markt. Zowel de regelgeving als de normen worden, dankzij de inzet van velen, in werkgroepen gemoderniseerd en verwijzen in een aantal gevallen duidelijk naar een resultaatsgerichte aanpak, gesteund op brandrisicoanalyse.

België biedt via de Universiteit van Gent al 9 jaar hoogstaande opleidingen Fire Safety Engineering aan, waardoor ook de deskundigheid om bijzondere projecten brandveilig uit te voeren toeneemt.

Altijd betrouwbaar, steeds meer ‘smart’

Kortom, brandveiligheid wordt steeds meer "smart" en volgt zonder aan betrouwbaarheid in te boeten de evoluties die we ook in andere vakgebieden zien.


Ligt het thema brandveiligheid u nauw aan het hart? Kom u dan tijdens ons R&S Event 2016 ‘Smart rules, smart application’ op 20 oktober a.s. informeren over de nieuwste ontwikkelingen in dit domein. Reserveer vandaag nog uw plaats!