Theresa May, de Britse eerste minister, heeft op 17 januari jl. de twaalf prioriteiten van haar strategie m.b.t. de Brexit bekendgemaakt.  Het belangrijkste wat ons betreft, is dat ze uit de Europese interne markt wil stappen. Aansluitend wil ze economische relaties met de EU aanknopen op basis van een volledig vrijhandelsakkoord, waarover uiteraard nog moet worden onderhandeld en dat vervolgens moet worden geratificeerd ...

Als deze optie geaccepteerd wordt door de EU zal de onderhandeling en de ratificatie lang duren, vooral omdat dit betrekking heeft op veel verschillende sectoren en thema's. Een min of meer lange overgangsfase zal dan onderhandeld worden tussen de partijen.

Voor Agoria is het prioritair om de continuďteit van het handelsverkeer met Groot-Brittannië te handhaven zonder de goede werking en de interne markt van de EU te ondermijnen. Hoe langdurig en moeizaam het ook wordt, een mogelijk vrijhandelsakkoord kan een antwoord bieden op onze bezorgdheden.

De krachtlijnen van de Britse strategie in een notendop:

1. "Certainty"

Het acquis communautaire (d.w.z. de Europese juridische teksten) zou moeten worden 'omgezet' in Brits recht. Dat betekent dat onmiddellijk na de Brexit dezelfde regels en wetten van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk dan ervoor. Vervolgens zal het Brits Parlement aan zet zijn om alles te laten evolueren.

2. "Free trade with European markets"

Het Verenigd Koninkrijk zou uit de Europese eengemaakte markt moeten stappen aangezien het de verschillende vormen van vrij verkeer die ermee verband houden (goederen, kapitaal, diensten en personen) noch het gezag van het Europees Hof van Justitie aanvaardt. Theresa May wil echter maximaal toegang tot die Europese eengemaakte markt door een wederkerig vrijhandelsakkoord te sluiten met de Europese Unie.

3. "New trade agreements with other countries"

Voorts wil May geen deel meer uitmaken van de Europese douane-unie maar wil ze het nultarief dat in die douane-unie geldt wel blijven genieten door te onderhandelen over een nieuw bilateraal douaneakkoord tussen het VK en de EU.

Volgens May zou de aangekondigde uitstap uit de douane-unie het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid moeten bieden om vrijhandelsakkoorden te sluiten met andere (niet-Europese) landen.

4. "A smooth, orderly Brexit"

Ten slotte stelt May, na de twee jaar van onderhandelingen over de uitstap uit de EU, een overgangsstatuut voor (beperkt in de tijd) om abrupte veranderingen te vermijden. De duur van die overgangsfase zou kunnen verschillen naargelang van het onderwerp.

Wat zijn uw belangen en bezorgdheden in het kader van de Brexit?
Laat het ons weten!