Het beheer van de arbeidsverhoudingen beperkt zich niet enkel tot een goede werking van de overlegorganen. Interne en externe communicatie zijn een zeer belangrijk onderdeel van het social relations management. Het is een terrein dat de werkgever kan, mag en moet bezetten en beheren. In een gesyndiceerde omgeving is dat echter niet altijd evident.

Tijdens de volgende module van onze cyclus Social Relations Every Day zullen doorwinterde sociaal onderhandelaars u inzicht verschaffen in de talloze elementen die nodig zijn voor een oordeelkundige, aangepaste en doeltreffende interne en externe communicatie in het kader van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de sociale dialoog.