Wat brengt de toekomst? Bij mijn afscheid van Agoria stellen mensen me al eens de vraag hoe de kaarten er voor de industrie bij liggen. Als economist kan ik ďhet verleden goed voorspellenĒ maar wat ik voor de toekomst met zekerheid kan zeggen, is dat de wereld er over vijf jaar totaal anders zal uitzien. En ja, de kaarten zijn goed voor de industrie, maar hoe laat je ze goed vallen?

Toen ik in 1975 bij het toenmalige Fabrimetal mijn carriŤre startte was de derde industriŽle revolutie juist op gang gebracht. Computers, robotten, automatisatieÖ brachten een nieuwe dynamiek versterkt door de DIRV-actie van Gaston Geens. Maar er waren toen ook zware schokgolven zoals olieschokken, langdurige stakingen en fabriekssluitingen. Een aantal industriejobs werd verplaatst naar het buitenland en noopte †tot nieuwe recepten zoals †integrale kwaliteitszorg, innovatie en internationalisering.

Nu, 40 jaar later komt de vierde industriŽle revolutie volop op gang, gedreven door connectiviteit en data. Deze evolutie gaat †met een rotvaart overigens. Zo ontstaat bij sommigen de †vrees voor verandering, voor het onbekende. Onterecht: de opportuniteiten geboden door de nieuwste technologieŽn, oa digitaal, zijn vele malen groter dan de gevaren. Als we erin slagen de nieuwe kansen te grijpen door bijvoorbeeld met hoogwaardige producten en diensten snel op de wensen van de (internationale)† klanten te kunnen inspelen bouwen wij opnieuw een concurrentieel voordeel op tegenover onze mondiale concurrenten.

Hoe zit het nu met die kaarten? Hoe doe je ze goed vallen? We zullen hiervoor wel een paar jokers moeten inzetten:

 • de federale Regering zorgt voor een level playing field op vlak van loonkosten en fiscaliteit ;
 • de Vlaamse Regering voert een gericht beleid ter stimulering† van de industrie:††
  • innovatie : een groter deel van het budget gaat naar gericht onderzoek. De academische onderzoekswereld wordt financieel aangemoedigd vraaggedreven samenwerkingsvormen met de industrie te ontplooien zoals in Duitsland en Nederland, onderzoekscentra zoals Flanders Make worden gesteund o.a. met het oog op samenwerking met IMEC/iMinds ;
  • onderwijs : een grotere instroom in STEM-richtingen wordt bekomen oa door modernisering van het secundair onderwijs en focus op permanente vorming technisch geschoolden ipv verlenging initiŽle studieduur in hoger onderwijs† bv. industrieel ingenieur. Nieuwe leervormen zoals duaal leren worden geÔntroduceerd, net zoals nieuwe leerinhouden ;
  • internationalisering : FIT werkt versneld met actoren zoals Agoria Vlaanderen †aan versterking netwerk en acties op groeilanden. Internationaal worden onze industriŽle specialiteiten vakkundig bekend gemaakt ;
  • energie: de verschillende beleidsniveaus ondersteunen de energietransitie die ook leidt tot nieuwe economische activiteit en jobs, maar blijven daarbij waakzaam dat de energieprijzen concurrentieel blijven voor onze exportbedrijven ;
  • globaal: reglementeringen die de Europese normen overschrijden (gold plating) of die de digitalisering in de weg staan (bv. in gezondheidszorg, intelligente verkeerssystemen) worden aangepast.
 • de bedrijven werken de komende jaren sterk aan de transformatie van hun business, zowel op vlak van productontwikkeling, procesinnovatie, optimalisatie van de bedrijfsorganisatieÖ..en aan re-engineering van hun businessmodel. Deze inspanningen kunnen nauwelijks alleen worden gerealiseerd gezien de tijdsdruk, de kostenaspecten †en de technologische evoluties. Vandaar dat de kaart die moet getrokken worden die van de samenwerking is; bedrijven onderling ťn met academische en research instanties. Agoria Vlaanderen †heeft hiertoe reeds jaren terug een begeleidingsinitiatief opgestart dat via zeven transformaties de ondernemingen begeleidt naar het niveau van een ďFactory of the FutureĒ.

Industry 4.0 is maatwerk, flexibel produceren op de vraag van de klant, waarbij goedgeschoolde †technische en informatica specialisten het verschil maken en toptechnologie leveren oa op het vlak van integratie. Dat zijn troeven die niet uitbesteed kunnen worden. Tijdens mijn contacten met bedrijven merk ik steeds weer die vernieuwingsdrang, de drang om de beste te zijn, de drang om uitdagingen zoals vervat in de vierde industriŽle revolutie met succes aan te grijpen. Agoria zal meer doen dan helpen de kaarten goed te leggen voor de toekomst.

Het ga jullie allemaal zeer goed!

Wilson De Pril
Directeur-generaal Agoria Vlaanderen

Reageer op dit artikel