Gaan robots onze jobs inpikken? Het is een vraag die me vaak wordt gesteld. Het slechte nieuws is dat er inderdaad een aantal jobs zullen sneuvelen. Gelukkig is er ook goed nieuws: automatisering of robotisering kan zo mogelijk nog meer nieuwe jobs opleveren.

‘The robots are coming and they will take our job’: in feite zijn de robotten er al een tijdje, denk maar aan al de huishoudmachines die ons het dagelijks leven makkelijker maken. Maar de robotten kunnen ons ook het leven zuur maken, zo wordt tenminste regelmatig door doemdenkers geponeerd en enkele recente herstructureringen in de financiële sector lijken dit te bevestigen. Maar wie wat verder kijkt, stelt al snel vast dat woorden als digitalisering of automatisering vaak worden misbruikt om jobverlies in bepaalde sectoren te duiden.

Met de cijfers waar wij over beschikken, zien we echter dat automatisering nieuwe jobs creëert: de automatiseringssector in ons land zelf groeit elk jaar en wint elk jaar jobs bij. Maar ook de bedrijven die investeren in automatisering doen het beter, zij worden immers concurrentiëler en productiever. Automatisering is een dam tegen te hoge loonkosten: in plaats van een fabriek te delokaliseren, blijft de fabriek hier en kan ze dankzij automatiseringsoplossingen flexibeler inspelen op de vragen van lokale klanten en wordt ze een stuk productiever.

Momenteel worden enkele honderden bedrijven door Agoria en Sirris begeleid om uit te groeien tot fabriek van de toekomst. Eén van de trajecten die ze daarbij volgen, is een grote investering in automatisering en de resultaten mogen er wezen; de elf fabrieken die tot nu de titel fabriek van de toekomst binnen haalden, zijn klaar voor de toekomst, mede dankzij de robotten. Door te investeren in automatisering werden deze bedrijven vele malen productiever en kwam er meer vraag naar nieuw personeel. Gemiddeld verhoogden ze hun personeelsbestand de voorbije vijf jaar met 21%. Op twee februari maken we enkele nieuwe namen van fabrieken van de toekomst in ons land bekend.

Gaan de robots onze jobs dan helemaal niet inpikken? Zoals al gezegd, gaan er zoals bij elke industriële revolutie ook nu jobs verloren: met name repetitieve en gevaarlijke jobs. Verder vervellen oude functies tot nieuwe functies, de jobinhoud en technologie in onze bedrijven veranderen snel. Herscholing en leergierigheid gedurende een carrière is dus nodig.

Technologie creëert intussen in sneltempo telkens nieuwe banen of had u tot voor kort over pakweg automation engineers, data-analisten, IT healthexperts, social mediaconsultants of dronepiloten gehoord? Zo zal het ook in de toekomst zijn. Onze maatschappij staat niet stil en maar goed ook.

 

Marc LAMBOTTE

CEO Agoria

 

Reageer


  1. Merci Marc pour cet article.
    Le dernier paragraphe est important car il donne des exemples de nouveaux métiers. Il faudrait insister plus souvent sur ces exemples afin de rassurer les citoyens ca effectivement, les technologies créent de nouveaux emplois