De Britse steden spelen een belangrijke rol in de globale ontwikkeling van smart cities. Onderzoeksbureau Navigant Research maakt in zijn recent gepubliceerde†UK Smart Cities Indexeen doorlichting van de actuele†stand van zaken in dit domein in Groot-BrittanniŽ door 10 leidende smart cities te vergelijken.†

Voor die†evaluatie†werd rekening gehouden†met de†strategie van deze steden, hun†belangrijkste projecten en hun globale inzet om een smart city-visie te ontwikkelen. Ook†de mate†waarin hun strategie al in concrete†realisaties werd omgezet, wordt onder de loep genomen. De algemene conclusie is dat Londen en Bristol de leidende 'smart cities' van Groot-BrittanniŽ zijn. Beide steden hebben een uitgebreide smart city-strategie ontwikkeld, ambitieuze objectieven gedefinieerd en een team aangesteld dat van sterk leiderschap getuigt.†Kortom, ze†zijn in staat om hun strategie om te zetten in implementatie.†

De studie formuleert vijf aanbevelingen voor steden en gemeenten:

  1. ontwikkeling van leiderschap en visie,
  2. focus op lokale prioriteiten en sterktes,
  3. verwerven van engagement van de lokale gemeenschap,
  4. ontwikkelen van een netwerk van partnerships,
  5. inzicht verwerven in het belang van data voor beleidsontwikkeling en nieuwe diensten, waarbij het dataplatform een cruciaal onderdeel vormt.


Steden en gemeenten hebben echter ondersteuning nodig van de regionale en nationale overheden voor de uitrol van een smart city.† De nationale en regionale overheden moeten ook†een rol†opnemen door:

  1. te investeren in de digitale infrastructuur,
  2. samenwerking en kennisdeling te stimuleren,
  3. de kloof tussen door de overheid gesubsidieerde piloot- en demonstratieprojecten en de full scale commerciŽle uitrol te overbruggen.


Raadpleeg hier de volledige studie!

Hoe helpen technologiebedrijven Ďsmart citiesí creŽren?

Over die vraag gaat op donderdag 26 januari 2017 de vijfde editie van het Agoria Smart Cities Forum. Vertegenwoordigers van stads- en gemeentebesturen gaan er de dialoog aan met onze bedrijven en krijgen aan de hand van demonstraties en casestudies ideeŽn voor heel concrete, laagdrempelige instapprojecten die ze zouden kunnen realiseren. ís Avonds worden er tevens de winnaars bekendgemaakt van onze jaarlijkse Agoria Smart City Award.

Klik hier voor meer informatie over het Smart Cities Forum 2016.