De traditionele maar toch ook steeds weer vernieuwende Duitse beurs voor industriële automatisering en aandrijftechniek SPS/IPC/DRIVE zette van 22 tot 24 november jl. haar deuren open, zoals steeds voor een enthousiast bezoekerspubliek. Met 1605 exposanten en 63.291 bezoekers blijft deze beurs echt toonaangevend in de sector.

De centrale aandachtspunten dit jaar waren de thema’s Industry 4.0, cyber security, digitisation, smart production, cloud computing, big data, flexible production en industrial IoT (Industrial Internet of Things).

Bedrijven zijn tegenwoordig duidelijk op zoek naar meer flexibiliteit en hogere reactiviteit in hun productieproces om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Dat was ook duidelijk zichtbaar op SPS/IPC/DRIVE. Als we de bezoekersprofielen analyseren, merken we dat de ervaren projectingenieur vergezeld werd door zijn jonge pupil die niet alleen geschoold is in de technologie en de mechanica, maar tevens van jongs af aan sterke IT-skills heeft meegekregen. Deze jongeren zijn opgegroeid met de PC of zelfs al met de tablet en kunnen IT niet meer wegdenken uit hun dagelijks leven. Industrie 4.0, de term die verwijst naar de evolutie naar de digitale fabriek, is voor hen een ware speeltuin.

Decentrale intelligentie beschikbaar

Bovenstaande trend wordt ook weerspiegeld in de ontwikkelingen die de leveranciers als nieuwigheid aanboden op de beurs. De componenten worden alsmaar intelligenter en evolueren naar compacte smart units die zelf beslissingen kunnen nemen en de nodige data zoeken via het netwerk waaraan ze gekoppeld zijn. Men spreekt hier over decentrale intelligentie, die nu ook al zijn gegevens gaat zoeken in de via een netwerk verbonden automatisatiewereld. Hierdoor kan men modulaire systemen bouwen die een flexibele automatisering mogelijk maken.

Ook sensoren en instrumentatie spelen een belangrijke rol in de steeds toenemende behoefte aan informatie. Sensoren waren oorspronkelijk bedoeld om de juiste gegevens binair of analoog naar de controller (PLC of DCS-systeem) te brengen. Denk maar aan een sensor die detecteert of een product al dan niet aanwezig is of de snelheid meet van een roterend systeem. Nu zien we dat de sensoren intelligenter worden en meer gegevens kunnen toevoegen aan dit signaal of er zelf andere gegevens van andere sensoren aan kunnen koppelen. Naast het doorgeven van de informatie naar de controller kunnen ze ook direct deze informatie bezorgen aan de bovenliggende informaticasystemen, ja zelfs tot in de cloud. Deze dubbele functie is nieuw en een gevolg van de data die op alle niveaus nodig is en kan gebruikt worden. Hier spreken we dan ook over Industrial Internet of Things. Een gelijkaardige evolutie zien we bij de instrumentatietoestellen die gegevens zoals temperatuur, druk, debiet, niveau en vele andere eenheden detecteren en deze ook ter beschikking stellen aan zowel de sturingen als de bovenliggende informaticasystemen.

Cloud computing, cloud automation

Dat meer gegevens worden verzameld (door het feit dat vroeger autonome producten zoals sensoren en instrumentatietoestellen die informatie tegenwoordig ook op hoger niveau ter beschikking stellen) zorgt voor heel wat data in the cloud. Hier kunnen dan analyses op gebeuren met algoritmes die ervoor zorgen dat besluiten worden getrokken of dat acties worden ondernomen richting onderliggende MES (manufacturing execution systems) of controllers. De mogelijkheden zijn legio. Productielijnen worden op die manier aangestuurd en productie wordt aangepast op basis van de in de cloud beschikbare gegevens. De productie kan bijvoorbeeld op basis hiervan worden bijgesteld of aangepast, zodat men bv. meer producten gaat produceren die op dat ogenblik meer nodig zijn of meer zullen verbruikt worden, door bv. rekening te houden met de weersvoorspellingen. Als dat geen flexibiliteit ten top is.

Beveiliging van industriële netwerken blijft cruciaal

Door de doorspekking van IT in de productie wordt deze natuurlijk ook zeer gevoelig aan uitdagingen die we zien in ons dagelijks gebruik van informatica. Virussen, hackers, fishing kan nu ook voorkomen in uw productie. Bedrijven moeten absoluut voldoende maatregelen nemen om hun industrieel communicatienetwerk te beschermen tegen deze aanvallen. Heel wat leveranciers bieden oplossingen en diensten aan om uw IT-systeem te beveiligen.

In een volgend artikel gaan we dieper in op systemen die de productie nog verder kan optimaliseren en flexibel maken. Hier gaan we dan dieper in op robotisatie, co-robots, Track systemen uitgerust met lineaire motoren, intelligente aandrijfsystemen.