Zoals elk jaar heeft Agoria ook voor 2017 een nieuwe werkkalender voor de milieucoördinator en de preventieadviseur opgemaakt.

In deze kalender vindt u zowel de eenmalige, als de periodieke verplichtingen terug. Denk bijvoorbeeld aan de opmaak van het jaarverslag van de milieucoördinator, de aangifte voor het bepalen van de heffing op het lozen van afvalwater, de opmaak van het jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk,... 

Wij vestigen specifiek uw aandacht op de data van de geplande opleidingen en seminars (welzijn en milieu). Dit zijn niet te missen events: neem ze dus nu al op in uw agenda.

Voor meer informatie kunt terecht bij uw welzijnsadviseur (Wouter Vandessel, Geert De Prez) of milieu-expert (Dries Vanneste, Heidi Van Waes) van Agoria.