Op 22 en 23 november vond in 's-Hertogenbosch Geobuzz plaats, het jaarlijkse onafhankelijke congres met beurs over geo-informatie. We strikten er Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland, voor een kort interview.


Hallo Camille, kan je kort iets vertellen over jezelf en GeoBusiness Nederland?

Camille van der Harten: GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie.

De vereniging heeft een kleine 100 leden. Ze is van en voor de leden en biedt een platform voor samenwerking tussen de leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoeks-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

Wij zijn een netwerkorgansatie en de leden maken deel uit van een geweldig netwerk dat zorgt voor zakelijke kansen, samenwerking op het gebied van innovatie, een krachtige stem op het gebied van belangenbehartiging en toegang tot Nederlandse en internationale bedrijven, overheden, organisaties, beleidsmakers en politici.

De organisatie bestaat uit een bureau voor het aansturen van de dagelijkse activiteiten. Ze heeft een bestuur met politicus en oud-minister Ed Nijpels en 7 leden vanuit de achterban. Verder hebben wij een aantal commissies, programmaís en 'special interest groups' waarmee we invulling geven aan onze lobbyagenda (publicaties.geobusiness.nl/lobbyagenda). Met deze lobbyagenda richten wij ons op samenwerking in de driehoek bedrijfsleven, overheid en onderzoek en wetenschap. Aan de hand van drie speerpunten: (i) een gelijkwaardig en eerlijk speelveld; (ii) economische groei; en (iii) Onderwijs en onderzoek geven wij invulling aan deze ambitie.

Geo ligt me al lang nauw aan het hart. Zelf ben ik sinds 2011 werkzaam als directeur van GeoBusiness Nederland. Ik was sinds eind jaren '80 actief in de remote sensing en GIS sector en werkte voor de Nederlandse overheid en de Verenigde Naties in onder andere Kenia, Pakistan, ItaliŽ en Zimbabwe. In Nederland werkte ik voor Adogis, Tensing en Nexpri als business unit manager, sales director en senior business consultant. Tussen 2010 en 2014 was ik coŲrdinator van het Innovatieplatform Geo-informatie (IIPGeo) en sinds april 2014 ben ik namens GeoBusiness Nederland secretaris van het Strategisch Overleg en TopTeam van GeoSamen.

Jullie sloten vorige maand de derde editie af van GeoBuzz, nl GeoBuzz 2016. Hoe was de opkomst en wat waren de belangrijkste veranderingen en vernieuwingen die je opmerkte?

Camille van der Harten: De GeoBuzz 2016 was met ruim 1800 bezoekers over twee dagen erg succesvol. Het waren twee inspirerende dagen waar de geosector zichzelf voorstelde aan een groter publiek. De beursvloer was dit jaar ruimer opgezet en we hadden verschillende pleinen met themaís als onderwijs, innovatie en samenwerking. Het programma was compacter en de verschillende presentaties waren beter op elkaar afgestemd. Ook waren er weer side-events van onder meer OSGeo.nl, de Nederlandse open source community. Ook Dataland, een organisatie van en voor gemeenten in Nederland, verzorgde een groot deel van het programma en organiseerde een aantal rondetafelsessies voor gemeentelijke bestuurders.

Dit jaar waren er onder de aanwezigen veel jonge mensen, studenten maar ook young professionals. De tweede dag werd er een speciaal programma georganiseerd voor deze doelgroep. Vanuit het bedrijfsleven bekeken is deze doelgroep interessant met het oog op de invulling van het toenemend aantal vacatures in onze sector.

Terug naar jullie leden en de geo-industrie; wat zie je daar als 'major drivers' voor groei? En hoe doet Nederland het in het Europese/mondiale geolandschap?

Camille van der Harten: Wij zien dat de economie in Nederland aantrekt. Bedrijven hebben het druk en zijn naarstig op zoek naar personeel. De overheid is nog steeds de grootste opdrachtgever voor de bedrijven in onze sector. Opdrachten richten zich met name op het maken en onderhouden van de basisregistraties, zoals de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Maar, onze marktmonitor geeft aan dat de B2B-sector groeit en steeds belangrijker wordt voor onze leden. Het gaat daarbij om toepassingen in infrastructuur en in de logistieke, bouw- en agrarische sector.

Nederlandse geo-bedrijven richten zich ook steeds meer op het buitenland. Ik noem Nederland altijd het Ďbest bemeten stukje land ter wereldí. We hebben een goede expertise op dit gebied en weten veel van landinrichting en het omgaan met schaarse ruimte. In combinatie met belangrijke onderwerpen zoals slimme steden, autonoom vervoer en duurzame energie leidt dat tot tal van innovaties waarmee wij ons internationaal kunnen profileren.

Op het gebied van open data doet Nederland het niet slecht. Alle grote geo-datasets zijn beschikbaar als open data en worden ook door het bedrijfsleven steeds meer gebruikt. We hebben de grote hype rondom open data ondertussen achter ons gelaten en bekijken nu heel realistisch hoe data van de overheid optimaal kan worden ontsloten en hergebruikt.

Vanuit de Nederlandse geo-sector zijn met name een aantal overheids- en universitaire organisaties internationaal aanwezig in verschillende bestuurlijk adviserende organen. Het bedrijfsleven haakt aan, maar dit kan beter. Leuk om te vermelden is dat GeoBusiness Nederland en Kadaster International in oktober 2016 voor het eerst gezamenlijk een handelsmissie en studietour hebben georganiseerd naar Suriname.

Tot slot, Agoria en het NGI organiseren op 16 maart de tweede editie van BeGeo, de Belgische evenknie van Geobuzz. Kan je ons een paar tips meegeven om de succesvolle start van 2016 minstens te evenaren?

Camille van der Harten: Ik was dit jaar zelf aanwezig op BeGeo en ik was onder de indruk van het programma en de beurs: heel veel activiteiten, goede presentaties en inhoudelijke discussies. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de volgende editie in 2017. Wij hebben zelf ervaren dat een tweede en derde jaar altijd moeilijk is, want je wilt het succes van het voorgaande jaar evenaren of verbeteren. Dat is niet gemakkelijk, maar realiseer je dat elk jaar weer anders is. Je bent weer een jaar verder, met nieuwe uitdagingen en een nieuwe economische en politieke realiteit. Als jullie daar goed mee omgaan, wordt BeGeo 2017 ongetwijfeld ook weer een groot succes.

Camille, van harte dank voor je bijdrage en alle verder succes toegewenst.

Komt u volgend jaar ook (opnieuw) naar BeGeo voor een update over de Belgische geo-industrie? Kruis alvast 16 maart aan in uw agenda, want we verwachten u die dag op de site van Tour & Taxis in Brussel. Meer info: www.begeo.be