• Hoeveel en welke bedrijven factureren al elektronisch aan hun klanten?
  • Welke systemen gebruiken ze daarvoor?
  • Vinden ze e-facturatie kostenbesparend?
  • Hoe stimuleren economische beroepen hun klanten daarin?
  • En vinden burgers een elektronische factuur wel betrouwbaar?


Om een antwoord op bovenstaande vragen te vinden organiseert de overheid, samen met het onderzoeksbureau Indiville, een grootschalige enquête over elektronische facturatie bij bedrijven, economische beroepen en burgers. Agoria ondersteunt het initiatief van harte. We willen u dan ook langs deze weg oproepen om aan de enquête deel te nemen.

Klik hier om de enquête in te vullen  

Eind februari zullen de resultaten beschikbaar zijn