Europa

61 resultaten

Intellectuele eigendom: wat verandert er?

woensdag 26 april 2017

Op 26 april is het werelddag van de intellectuele eigendom. Een mooie gelegenheid om de stand van zaken m.b.t. enkele ontwikkelingen op te maken.

Lees meer

390 miljoen euro voor milieu- en klimaatprojecten onder LIFE-programma 2017

dinsdag 25 april 2017

Op 28 april lanceert de Europese Commissie een nieuwe oproep om projecten in te dienen onder het LIFE-programma 2017, een Europees financieringsprogramma dat moet bijdragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het Europees milieubeleid. Vooral close-to-market projecten komen in aanmerking voor steun. Ontdek hier meer details.

Lees meer

Copernicus, rijke bron van gratis open data over aardobservatie

Het Europese Copernicus-programma is een initiatief dat een kader schept voor de Europese activiteiten op het gebied van aardobservatie. Eurogi, de koepelorganisatie van geografische informatie, bracht tijdens zijn ledencongres onlangs de realisaties en toekomstige uitdagingen van het programma in kaart.

Lees meer