Europa geeft met zijn hervormingsvoorstellen voor de telecomsector een belangrijk signaal voor investeringen in netwerken. Het pakket maatregelen kadert in de Digital Single Market Strategy.

De hervormingsvoorstellen omvatten een voorstel van richtlijn, 2 voorstellen van verordeningen en nog 2 communicaties. Onderaan het artikel worden de voorstellen kort toegelicht (in het Engels).

Agoria verwelkomt de oproep voor investeringen met het oog op de doorgedreven connectiviteit en innovatieve oplossingen die daardoor mogelijk worden. Agoria heeft de voorbije jaren consequent die boodschap voorgedragen en zal ook de voorliggende ontwerpmaatregelen op dat vlak met vuur verdedigen.

We zullen dit doen via onze contacten met de bevoegde ministers en andere gesprekspartners. Op Europees niveau zullen via DigitalEurope en BusinessEurope dezelfde ambities op het vlak van connectiviteit en innovatie verdedigd worden. 

Wenst u zelf meer actief bij te dragen tot standpuntbepaling in de context van deze hervormingen, aarzel niet dit kenbaar te maken aan Ilse Haesaert.

De hervormingsvoorstellen in een notendop

 1. European Electronic Communications Code (Richtlijn)
 2. WiFi4EU (Verordening)
 3. Reinforcement of BEREC (Verordening)
 4. Action Plan for 5G (Mededeling)
 5. Gigabit Society (Mededeling)


1. European Electronic Communications Code

The new European Communications Code merges four existing telecoms Directives (Framework, Authorisation, Access and Universal Service). Its most relevant proposals are:

 • Substantial reduction in regulation for rival operators who co-invest in high capacity networks and eases participation by small players in investment projects
 • More predictable investment case for ‘first movers’, in particular for less profitable areas
 • Long license durations (25 years) with more strict requirements for spectrum use and further spectrum coordination    
 • Updated consumer rules to simplify switching suppliers when bundles are used (internet, phone, tv, mobile)
 • Extension of rules to new online players offering equivalent services to traditional operators


2. Promotion of Internet connectivity in local communities (WiFi4EU)

 • Gives possibility for all interested local authorities to offer free WiFI to any citizen around e.g. public buildings, hospitals, parks or squares, with €120 million budget for public voucher scheme to deliver connectivity to thousands of public spaces
 • Estimated 6-8 thousand local communities to benefit from new project by 2020


3. Reinforcement of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

 • Transform into a full agency, to contribute to connectivity and regulatory consistency objectives
 • New tasks and legally binding powers to ensure consistent application of the framework


4. Action Plan for 5G

 • Proposal of common calendar for coordinated 5G commercial launch in 2020
 • Collaboration between EU Member States and industry to identify and allocate spectrum for 5G
 • Organisation of trials by 2018 based on common global standards
 • Venture capital to startups developing 5G solutions in the form of a specialised venture financing facility


5. Towards a European Gigabit Society

 • Sets out vision for future European Gigabit Society, operationalised through 3 strategic objectives for 2025
  • Connectivity for places driving socio-economic development (schools, hospitals, transport hubs)
  • 5G coverage for all urban areas and major terrestrial transport paths
  • Access for all European households to connectivity of at least 100 Mbps
 • Reaching above objectives by 2025 requires investment of EUR 500 billion and appropriate legislative changes, as proposed today

 

Bent u al ingeschreven voor Agoria's jaarlijkse R&S-event