Op 15 februari 2017 heeft het Europees Parlement het Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Canada, beter bekend als CETA, goedgekeurd. Hierdoor zal het leeuwendeel van het akkoord deze lente voorlopig kunnen worden toegepast, mogelijks al op 1 april 2017.

In een eerder artikel kon u al meer lezen over de belangrijkste voordelen van CETA voor het bedrijfsleven. Die voordelen zijn er binnen tal van domeinen zoals de afschaffing van invoerrechten, de toegang tot overheidsopdrachten of de mobiliteit van werknemers.

Nu de goedkeuring van het Europees Parlement een feit is, is het uitkijken naar de voorlopige toepassing van het akkoord. Die voorlopige toepassing wil zeggen dat alle bepalingen die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie al kunnen worden toegepast. Voor de toepassing van de bepalingen die behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten is het echter wachten tot al de lidstaten hun goedkeuring hebben gegeven.

Het is belangrijk om weten dat binnen CETA enkel de bepalingen in verband met investeringsbescherming en het zogenaamde Investment Court System voorlopig niet zullen worden toegepast.

Voor meer info over het onderhandelings-, ondertekenings- en goedkeuringsproces van CETA kan u eveneens terecht in dit eerder artikel.

Hebt u nog meer vragen over CETA? Zou u graag meer details vernemen over een bepaald onderdeel van CETA? Neem contact op met Agoria's expert International Trade, Jef D'Hollander. Ook commentaren of andere vragen over het 'Belgisch' en Europees handelsbeleid zijn meer dan welkom.