Het nieuwe Europese pakket met o.a. het eenheidsoctrooi zal een grote impact hebben op uw octrooistrategie voor de Europese markt. Zo heeft Nederland op 14 september jl. als 11de lidstaat het nieuwe Europese octrooisysteem goedgekeurd.

Op donderdag 20 oktober, enkele maanden vóór in 2017 het Europese eenheidsoctrooi (Unitary Patent Protection, UPP) en de Unified Patent Court (UPC) in werking treden, ontvangen we bij Agoria een aantal bekende Europese en Belgische overheidsvertegenwoordigers, experts, IP-rechters, advocaten en vooraanstaande industriële ondernemers. Samen met hen zullen we u, aan de hand van presentaties en panelgesprekken, uitgebreid informeren over de verschillende aspecten van UPP en UPC en over de impact ervan op de technologiebedrijven.

U krijgt in een halve dag een unieke update over de meest recente politieke en juridische ontwikkelingen met betrekking tot het Europese eenheidsoctrooi en de regels die in procedures voor de Unified Patent Court zullen gelden.

Onder meer de volgende vragen zullen aan bod komen:

  • Welke impact krijgt het Europese eenheidsoctrooi voor uw bedrijf?

  • Is uw onderneming klaar voor de aankomende veranderingen?

  • Welke kosten zal dit nieuwe systeem met zich meebrengen? Vanaf wanneer wordt het eenheidsoctrooi de financieel meest voordelige oplossing?

  • Welke impact zou de Brexit hebben op de Unified Patent Court?

Voor wie?

De doelgroep voor dit congres zijn CEO’s, octrooigemachtigden en juridisch adviseurs van bedrijven, R&D directors, ingenieurs, iedereen uit de bedrijfswereld die te maken krijgt met industriële en intellectuele eigendomsrechten.


De sessie ‘IPR: European Unitary Patent' is een onderdeel van het #RSEvent2016 'Smart rules, smart application' van Agoria's expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie. De toegang tot deze sessie is gratis voor lidbedrijven van Agoria en bedraagt 300 euro per persoon (per halve dag) voor niet-leden. Alle presentaties worden in het Engels gegeven. Bekijk hier het volledige programma en schrijf vandaag nog in op www.agoria.be/rsevent.