De Europese Commissie heeft een website gelanceerd waar steden en gemeenten informatie en ‘best practices’ kunnen vinden rond slimme en duurzame stadsontwikkeling.

De nieuwe Cities-portal heeft tot doel een antwoord te bieden op de vragen die heel wat steden zich stellen in het kader van de uitvoering van de Stedelijke Agenda van de EU. Hij zou moeten fungeren als een ‘uniek loket’ voor actuele informatie over het Europese beleid rond thema’s die een directe impact hebben op steden of stedelijke gebieden, zoals de klimaatverandering, mobiliteit of circulaire economie. Lokale stakeholders vinden er ook praktische tips over de financieringsmogelijkheden via Europese fondsen (bv. voor de aanpak van uitdagingen zoals betaalbaar wonen, energie-efficiëntie of betere toegankelijkheid) en over events die worden georganiseerd in verband met stedelijke ontwikkeling.

Daarnaast vestigen we graag nog uw aandacht op het Urban Data Platform van het Knowledge Centre for Territorial Policies en het Joint Research Center van de Europese Commissie. Deze website centraliseert diverse relevante indicatoren over de meer dan 800 Europese steden, die het mogelijk maken om hun situatie te analyseren en de trends in kaart te brengen. Het is een instrument dat diensten van ruimtelijke ordening in staat stelt om -zoals voorzien in de Europese Stedelijke Agenda- gegevens te vergelijken, benchmarks uit te voeren en de evolutie van steden op te volgen. De indicatoren op het platform zijn gebundeld onder de volgende thema’s:

  • Demography
  • Economic Development
  • Social Issues
  • Urban Development
  • Transport and Accessibility
  • Resource Efficiency
  • Environment and Climate

Alle beschikbare gegevens kunnen aan de hand van geografische kaarten op aantrekkelijke wijze worden gevisualiseerd.

Tip: Op 26 januari 2017 vindt het Agoria Smart Cities Forum & Award 2017 plaats. Als Agoria-lidbedrijf kunt u actief participeren en uw technologie aan steden, gemeenten en overheden demonstreren. Bekijk hier de mogelijkheden.