Vraagt u zich soms af wat de Europese Unie betekent voor de verplichtingen van uw bedrijf op het vlak van milieu en energie? †Dan is dit seminarie iets voor u.

Milieu- en energiebeleid worden steeds meer op het Europese beleidsniveau onderhandeld en overeengekomen. Daarna is het aan de lidstaten om deze wetgeving te vertalen in nationale wetgeving. In BelgiŽ zijn de gewesten hiervoor bevoegd. De Vlaamse beleidsmakers nemen de verplichtingen soms integraal over, terwijl in andere gevallen de bepalingen zelfs ruimer of strenger worden ingevuld. Maar wat is de belangrijkste milieu- en energiewetgeving die is opgelegd vanuit Europa? En hoe wordt deze vertaald naar Vlaamse wetgeving?

Agoria Academy wil deze vragen beantwoorden door een seminarie te wijden aan Europese milieu- en energieregelgeving.†
Concreet zullen volgende themaís aan bod komen::

  • Richtlijn industriŽle emissies;†
  • Herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen;
  • Opbouw energiefactuur na de Europese vrijmaking van de energiemarkt;
  • Vlaamse klimaat- en energietop.
  • Richtlijn inzake milieueffectrapportage;
  • REACH;
  • CLP;
  • Seveso III.

We beschrijven ook kort de werking van de Europese Unie en we bekijken hoe Agoria de belangen behartigt van de Vlaamse bedrijven op het Europese beleidsniveau.

De opleiding komt in aanmerking voor de 30 uur permanente vorming die milieucoŲrdinatoren jaarlijks moeten volgen.