Expert Advice Technische Regelgeving

Op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau gelden uiteenlopende wettelijke kaders, regels en procedures met betrekking tot technische aspecten zoals veiligheid, energie-efficiŽntie, milieu, telecom of transport. Welke regels gelden in welke situaties? Het expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie schept klaarheid.

Lees meer


Expert Advice Talent & Arbeidsmarkt

Het juiste team samenstellen, het verwerven en het delen van kennis en competenties, het hoofd bieden aan de vergrijzing, Ö Bedrijven staan voor uiteenlopende uitdagingen. Om ze het hoofd te bieden, is een duurzaam en aangepast hr-beleid nodig. Agoria ondersteunt bedrijven daarbij met Ďfacts en figuresí, tools, analyses en advies.

Lees meer


Expert Advice Sociaal

Sociale en fiscale wetgeving, sociaal overleg, loon- en arbeidsvoorwaarden, preventie en welzijn op het werk ... Het zijn stuk voor stuk gevoelige themaís die bovendien continu in verandering zijn. Het expertisecentrum Sociaal biedt maatadvies en ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw personeelsbeleid.

Lees meer


Expert Advice Normalisatie

Normen zijn technische afspraken tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of werkwijze. Ze bestaan op internationaal, Europees en nationaal vlak. De naleving ervan gebeurt op vrijwillige basis en getuigt van goed vakmanschap. Het is mogelijk dat regelgevingen verwijzen naar bepaalde normen. Agoriaís expertisecentrum voor Regelgeving en Normalisatie helpt u het overzicht te behouden.

Lees meer


Expert Advice Milieu

Technologiebedrijven worden geconfronteerd met steeds strengere milieureglementeringen en verplichtingen rond de milieu-impact van producten. De impact van hun activiteiten en producten vraagt meer aandacht en bepaalt ook in grote mate het bedrijfsimago. Agoriaís expertisecentrum Milieu biedt u het nodige advies en de hulpmiddelen om deze uitdagingen aan te gaan.

Lees meer


Expert Advice Innovation

In onze snel veranderende maatschappelijke, economische en technologische context staat de technologische industrie voor stevige uitdagingen. Producten, diensten en processen met hoge toegevoegde waarde moeten op steeds kortere tijd gecreŽerd, geproduceerd en vermarkt worden. Hiervoor is innovatie op business-, product- en productievlak onontbeerlijk. Het expertisecentrum Innovatie (ECI) biedt begeleiding bij het uittekenen, genereren, implementeren en realiseren van innovatieprocessen. We bieden ook ondersteuning aan (kmo-)ondernemers die aan de vooravond staan van groei en/of businesstransformatie.

Lees meer


Expert Advice Algemene Regelgeving

Onze experts in Algemene Regelgeving beantwoorden vragen van commerciŽle profielen, exportmanagers, bedrijfsjuristen en tal van andere afdelingen binnen uw organisatie. Ze bieden advies op maat, van eerstelijnsadvies tot doorgedreven coaching.

Lees meer


Expert Advice Energie

Bedrijven krijgen op uiteenlopende manieren met energiebeleid te maken. Voor velen is energie in de eerste plaats een essentiŽle productiefactor, voor anderen heeft het beleid belangrijke implicaties voor de producten en oplossingen die zij aanbieden op de markt. Het expertisecentrum Energie beantwoordt al uw vragen over energiereglementering.

Lees meer