“Overheidsopdrachten vertegenwoordigen 19% van het bbp in Europa.” Met die woorden vat Tiphaine du Poerier de Portbail perfect samen hoe belangrijk overheidsopdrachten wel zijn voor ondernemingen. Het thema ‘overheidsopdrachten’ stond dan ook centraal in ons gesprek met deze van oorsprong Franse bedrijfsjuriste. 

Wie is Tiphaine de Portbail ?

  • Juriste, afgestudeerd in de rechten aan de universiteit van Bordeaux, waarna ze zich in België heeft gevestigd
  • Heeft 9 jaar aan de balie gewerkt en heeft zich daarbij toegelegd op bouwrecht, overheidsopdrachten, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht
  • Bedrijfsjuriste bij Agoria's expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie sinds 2015
  • Mama van Lucie (3 jaar) en Alice (7 maanden)
  • Verdeelt haar vrije tijd over shiatsu, yoga, hardlopen, koken, leuke restaurantjes en reizen.

 

In welke bedrijfstakken komen overheidsopdrachten voor?

“ICT, staalbouw, elektronica voor toegangsterminals, apparatuur voor operatiekamers … al onze leden krijgen ooit wel eens te maken met overheidsopdrachten, ongeacht hun bedrijfstak of hun business. Het is dan ook van essentieel belang dat ondernemingen alle troeven in handen hebben en dat de complexiteit van de procedure hen niet tegenhoudt. Er daar wil het team Algemene regelgeving van Agoria voor zorgen door de lidbedrijven te begeleiden.”

Hoe helpt u de leden concreet?

“We werken op verschillende niveaus. Ten eerste bieden we de leden individuele dienstverlening aan en geven we een gepersonaliseerd antwoord op heel concrete problemen, zoals ‘Hoe vul je een bestek in?’ of ‘Wat is de juiste manier om onderhandelingen te voeren?’

Daarnaast vervult Agoria een belangrijke rol door druk uit te oefenen om de belangen van zijn leden te behartigen. Zo heb ik zitting in de Federale Commissie voor de overheidsopdrachten, die met name geraadpleegd wordt wanneer de regelgeving wordt aangepast. We kunnen er dus de prioriteiten van de ondernemingen naar voren schuiven opdat er rekening mee wordt gehouden tijdens het wetgevingstraject.

Bovendien informeren we de leden, bijv. over de inhoud van nieuwe regelgeving, en organiseren we ook nog opleidingen om daar dieper op in te gaan.”

Wat is actueel inzake overheidsopdrachten?

“De aanpassing van de wetgeving als gevolg van de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Eigenlijk gaat het om de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen betreffende de gunning van overheidsopdrachten. Deze nieuwe wet treedt echter pas in werking wanneer de uitvoerings-kb’s zijn gepubliceerd, waarschijnlijk over een jaar … Die kb’s zullen bovendien op de agenda staan van de federale commissie voor de overheidsopdrachten, waar we het standpunt van onze leden onder de aandacht zullen brengen.”

Wat kunt u over die nieuwe wet zeggen?

“De Europese richtlijn en de nieuwe Belgische wet hebben drie doelstellingen. De eerste doelstelling is om kmo’s makkelijker toegang te verlenen tot overheidsopdrachten, bijv. door te verplichten om opdrachten in verschillende percelen te verdelen. Op die manier kan een kleine onderneming die bijv. gespecialiseerd is in een relevante niche toch deelnemen aan een grote overheidsopdracht. De tweede doelstelling is administratieve vereenvoudiging. In de wet wordt met name aangemoedigd om een beroep te doen op onderhandelingsprocedures, die soepeler zijn dan offerteaanvragen. Ook de invoering van een uniform Europees aanbestedingsdocument gaat in die richting. De laatste doelstelling betreft de strijd tegen sociale dumping. In dat verband voorziet de wet in de opname van sociale en milieuclausules in publieke offerteaanvragen en moet rekening worden gehouden met het criterium van de economisch meest voordelige offerte. Voorts is er ook nog de verplichting dat alle onderaannemers erkend moeten zijn.”

Wat zijn de belangrijke data voor wie over overheidsopdrachten gaat?

“Aangezien de veranderingen in de regelgeving niet min zijn, organiseren we verschillende events rond deze problematiek. Het eerste vindt plaats op 20 oktober e.k. tijdens Agoria's R&S Event. Een van de ochtendsessies zal volledig gewijd zijn aan de nieuwe wet op de overheidsopdrachten, met toelichting door Jens Mosselmans, geassocieerd advocaat bij Portico en gespecialiseerd in gunningsprocedures. Ook de sessies over overheidsopdrachten van Agoria Academy – op 15 november in het Frans en op 22 november in het Nederlands – verdienen een plaatsje in de agenda’s. Dan gaan we nl. dieper in op de gevolgen van de nieuwe wet voor de ondernemingen.”

 

Met welke vragen kan Tiphaine de Portbail  u helpen? Enkele voorbeelden:

  • Ik heb een overheidsopdracht in de wacht gesleept maar ik heb problemen met de aanbestedende overheid i.v.m. de uitvoering. Wat kan ik doen?
  • Hoe kan ik de eisen van een bestek naleven om een conforme offerte in te dienen?
  • Mijn offerte was de beste maar toch ben ik niet gekozen voor een overheidsopdracht. Wat nu?
  • Ik heb een erkenning als aannemer van werken nodig. Hoe stel ik mijn dossier samen?

 

Zit u ook met vragen over overheidsopdrachten? Neem dan zeker contact op met Tiphaine!

 

 


Hebt u belangstelling voor overheidsopdrachten? Noteer dan ons Regulations & Standards-event ‘Smart rules, smart application' op 20 oktober 2016 in uw agenda!

Schrijf nu in!


 

Reageer op dit artikel