Bartel Van Dyck is net zoals zijn college Tom De Wit fiscalist bij Agoria. Samen vormen ze een klein team dat een groot verschil maakt voor onze lidbedrijven. Ze hebben immers, naast heel wat ervaring met de fiscale thema’s die voor de technologische industrie van belang zijn, ook geregeld contact met het ministeriële kabinet en de administratie en zijn betrokken bij Agoria’s lobbyactiviteiten ter zake.

Bartel, welke fiscale thema’s houden onze lidbedrijven vandaag het meeste bezig?

Bartel Van Dyck: Allereerst de nieuwe wetgeving natuurlijk: de hervorming van de vennootschapsbelasting, de anti-BEPS-maatregelen (Base Erosion and Profit Shifting’), de investeringsaftrek voor productiemiddelen van hoogtechnologische producten, de vervanging van de octrooiaftrek door een aftrek voor inkomsten uit innovatie,…. Daarnaast krijgen we heel wat vragen over de fiscale aspecten van alles wat te maken heeft met verloning: premies, bonussen, allerlei optimalisatiemogelijkheden,… Bovendien is er het dossier van de ‘kosten eigen aan de werkgever’, dat tegenwoordig niet langer wordt opgevolgd door de plaatselijke inspecteur maar door een centrale rulingcommissie. En ten slotte moet ik natuurlijk alle vragen vermelden die betrekking hebben op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: voor onderzoek en ontwikkeling, voor nacht- en ploegenarbeid, voor overuren, voor investeringen in steunzones en voor start-ups.

Bartel Van Dyck

  • Master in de rechten, Master in fiscaal recht (Universiteit Antwerpen)
  • Lid van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten)
  • Deed ervaring op bij de Confederatie Bouw en de Big Four (met name bij PwC Tax Consultants)
  • 42 jaar, woont in Londerzeel
  • 3 kinderen en vele passies: zijn familie, joggen, skiën,…

Je verleent niet alleen individueel advies, maar bent ook actief betrokken bij lobbywerk. Kan je enkele concrete voorbeelden geven?

Bartel Van Dyck: Heel belangrijk voor onze sectoren zijn bijvoorbeeld het behoud en de versterking van maatregelen die innovatie stimuleren. We volgen van zeer nabij alle fiscale maatregelen op die onderzoek en ontwikkeling bevorderen, zoals de investeringsaftrek voor productiemiddelen van hoogtechnologische producten, de octrooiaftrek en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

Een ander dossier waarin we momenteel betrokken zijn omdat het van groot belang is voor heel wat leden, is dat van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid. De administratie eist momenteel dat de betreffende ploegen precies hetzelfde werk uitoefenen op dezelfde plaats, en dat de samenstelling van elkaar opvolgende ploegen identiek is. Een zo strikte interpretatie, zonder wettelijke basis bovendien, leidt tot uitholling van die maatregel. Wat als er in de ene ploeg een zieke is? Of wat als er een evolutief proces plaatsvindt en het uit te voeren werk daardoor ietwat verschilt? Samen met het VBO hebben we tijdens een onderhoud met de minister van Financiën de interpretaties van de administratie aangevochten en gepleit voor een wettelijke interpretatie ten voordele van onze bedrijven. De kabinetsmedewerkster heeft al onze opmerkingen genoteerd. Ze zal die nu een voor een bespreken met de minister en zijn administratie, en daarna opnieuw met ons samenzitten.

Wat is uw specifieke meerwaarde ten opzichte van de niet geringe concurrentie?

Bartel Van Dyck: Dankzij ons lobbywerk kunnen we heel goed anticiperen op de ontwikkelingen die zich voordoen en zelfs sommige interpretaties van de administratie beïnvloeden… En we beschikken over unieke kennis van de dossiers die onze leden aanbelangen. Een zeer belangrijke troef in dat verband is de geïntegreerde aanpak die we aanbieden: door nauwe samenwerking met de collega-experts van Agoria’s expertisecentrum Sociaal (specialisten in arbeids- en sociaal recht) als het om HR-kwesties gaat, en door al even nauwe samenwerking met onze collega’s van het expertisecentrum Innovatie als het maatregelen betreft die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling.

Vragen voor Bartel Van Dyck?

  • Wij hebben ingenieurs in dienst die aan onderzoek en ontwikkeling doen. Uw collega, Business Relation Officer, heeft ons naar u doorverwezen omdat wij een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten. Kan u ons helpen a.u.b.?
  • Wij hebben een bericht gekregen van de belastingadministratie dat zij de verschillende maatregelen van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing die wij toepassen, wil controleren. Kan u ons hierbij assisteren a.u.b.?
  • Onze bedrijfspolitiek inzake kosten eigen aan de werkgever werd in vraag gesteld tijdens een belastingcontrole. Wat kunnen wij nu doen?
  • Wij wensen een bedrijfswagen ter beschikking te stellen van de werknemers van een bepaalde categorie. Wat zijn de gevolgen voor de werknemers en voor de werkgever? Kunnen wij deze terbeschikkingstelling kostenneutraal maken voor de werkgever door een afstand van brutoloon overeen te komen met de werknemers? Hoe groot moet deze loonsafstand zijn?

Vragen zoals die hierboven zijn dagelijkse kost voor Bartel Van Dyck. Zit u als lidbedrijf van Agoria ook met een praktische vraag rond fiscaliteit? Neem gerust contact met ons op (bartel.vandyck@agoria.be).


Deze artikels verschenen eerder in Face-to-Face :