Binnen de muren van het Maison de l'Industrie Technologique (huis van de technologische industrie), in het gezichtsveld van de startbanen van het vliegveld van Charleroi, ontmoeten we Frédéric Hensgens. Frédéric is Chief Social Affairs voor het expertisecentrum Sociaal en bekleedt een dubbele functie: hij is verantwoordelijke van het lokale team van Henegouwen-Namen, wat onze aanwezigheid in Gosselies verklaart, maar is ook belast met de communicatie, informatie en opleiding voor het hele expertisecentrum Sociaal.

Wat is het belang voor de lidbedrijven van de aanwezigheid van lokale entiteiten van het expertisecentrum Sociaal?

Met de vijf lokale entiteiten van het expertisecentrum Sociaal in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik bereiken we het hele Belgische grondgebied. Deze aanwezigheid is van cruciaal belang om onze diensten van dichtbij en ook beter aan lidbedrijven te kunnen leveren: informatiesessies, opleidingscycli, maar ook en vooral begeleiding en individueel advies. 

Kunt u ons voorbeelden geven van dit advies aan lidbedrijven?

"Het advies dat wij aan bedrijven bieden is heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een antwoord op een vraag over een verzoek om tijdskrediet van een werknemer of over de herziening van een arbeidsreglement van een onderneming. Maar het kan ook gaan over de begeleiding van een onderneming die een stelsel van resultaatgebonden voordelen wilt invoeren (cao nr. 90).  Naast deze diensten zijn er uiteraard ook de informatie en raadpleging van lokale bedrijven, met name in het provinciaal sociaal comité."

Wie is Frédéric Hensgens ?

  • Woont in Ham-sur-Heure, in het hart van de groene ring rond Charleroi.
  • Hij brengt een groot deel van zijn vrije tijd door in een vzw die verslaafden helpt.
  • Hij is licentiaat in de economische wetenschappen en kwam in 1997 bij Agoria, nadat hij drie jaar in een sociaal secretariaat werkte waar hij in sociaal recht werd opgeleid.
  • Vader van 3 kinderen.
 

Wat is de meerwaarde van Agoria voor deze bedrijven?

"Onze actie in elke schakel van de ketting in de uitvoering van de sociale wetgeving, maar ook onze sectorale expertise zijn duidelijk van groot belang voor de lidbedrijven. In deze sociale sector, maar ook in andere binnen Agoria, zijn we van het begin tot het einde aanwezig. In het begin omdat we worden geraadpleegd, gevraagd worden te onderhandelen of zelfs om teksten voor sociale reglementeringen op te stellen. Hiermee kunnen we tegelijkertijd de bedrijven vertegenwoordigen en hen nauwkeurig alle informatie bieden die ze nodig hebben om deze teksten toe te passen. We zijn ook verder op het traject van de toepassing van maatregelen aanwezig, bijvoorbeeld omdat diverse collega's in arbeidsrechtbanken zetelen.

Wat is de inbreng van Agoria op het vlak van networking voor deze bedrijven?

"Het delen van ervaringen tijdens het netwerken is ook een van onze troeven: de eerdere problemen in bepaalde bedrijven en de gevonden oplossingen helpen andere bedrijven die met een soortgelijke situatie worden geconfronteerd. Uiteraard vormt ook ons lobbywerk als vertegenwoordigers van de sectorbedrijven onrechtstreeks een belangrijke meerwaarde voor hen."

 

De vragen die u aan Frédéric en zijn collega's kunt stellen

  • Mijn personeelsdienst beheert twee verschillende vennootschappen. Een van deze vennootschappen heeft een ondernemingsraad, de andere niet. Men vraagt me om op de agenda van de ondernemingsraad van vennootschap 1 een punt te plaatsen met betrekking tot de werknemers van vennootschap 2. Moet ik dat doen?
  • Ik ben op zoek naar een betrouwbare salarisbenchmark die me aangeeft welke voordelen een specifieke functie in het algemeen heeft.
  • Hoe pas ik het sectorale recht op aanvullende vakantie toe op een werknemer die ouder is dan 50? 


Deze artikels verschenen eerder in Face-to-Face :

Reageer op dit artikel