In het Belgisch Staatsblad van 5 september (71,5 kB) is de wet gepubliceerd die de fusie tussen het Fonds Arbeidsongevallen en het Fonds voor de Beroepsziekten bekrachtigt.

De wet voorziet in de oprichting van een nieuwe instelling genaamd “het Federaal agentschap voor de beroepsrisico’s”, afgekort “Fedris”.  

Fedris zal worden beheerd door de volgende beheerscomités:

  • het algemeen beheerscomité;
  • het beheerscomité voor de arbeidsongevallen (waarin Agoria is vertegenwoordigd);
  • het beheerscomité voor de beroepsziekten.

Elke beheerscomité blijft bevoegd voor de eigen opdrachten. Het algemeen beheerscomité beschikt over de bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de aparte beheerscomités zijn toegewezen.

Nuttige links: