Op maandag 11 april gaven veertien omroepen uit twaalf Europese landen het startschot van “Generation What”, het eerste grootschalig en multimediaal onderzoek naar wat de generatie van 18-34-jarigen bezighoudt.

Het project

Generation What kan je vergelijken met de Millennials (of generatie Y) die op de drempel van hun carrière staan of hun eerste werkervaring achter de rug hebben. Het project is opgebouwd rond een online enquête met 149 vragen opgedeeld in 21 thema's.

De vragen gaan onder andere over intimiteit, familie, werk, vrienden, samenleving, de toekomst, Europa... Sociologen uit de deelnemende landen analyseren de data en komen in november met de finale resultaten naar buiten.

Uit de bevraging blijkt dat 66% van de jongeren vindt dat onderwijs hen onvoldoende voorbereid op het beroepsleven. Wat kunnen we daaraan doen?

Om hierop een antwoord te formuleren, moeten we eerst goed proberen te begrijpen wat Millennials van het beroepsleven verwachten.

Trendwatcher Herman Konings stelt het volgende: “Millennials hebben angst voor het voorspelbare: ze huiveren ervoor om 40 jaar lang dezelfde job uit te oefenen. Heel wat twintigers hebben gezien hoe hun ouders met tegenzin gingen werken: pa en/of ma verdienden wel goed hun brood, maar hun plezier lieten ze thuis. Dat wil deze generatie anders doen. Het draait veel meer om het vinden van relevantie in hun werk, dan in het strikt volgen van hun diploma. Een historicus die met een koffiebar begint, daar kijkt geen enkele millennial nog van op.”

Herman Konings gaat verder: “Deze generatie is niet bang van ondernemen. De soepbars, webwinkeltjes en technologische start-ups zijn niet meer te tellen. Maar liefst drie keer zoveel Millennials dan babyboomers beginnen met een zelfstandig project. Zij beseffen meer dan ooit dat ze voor hun passies moeten gaan en hun dromen moeten najagen. Als ze niet meer gelukkig zijn in hun job, zeggen ze: ‘Oké, dan begin ik zelf wel iets.’ Het blijft uiteraard niet gemakkelijk, een eigen onderneming opstarten, laat staan een lening lospeuteren bij de bank. Dat lossen de Millennials dan maar op hun eigen manier op, bijvoorbeeld met crowdfunding. Je ziet ook dat veel starters samenklitten in creatieve hubs, om in groep iets te kunnen betekenen. Dat is het fenomeen van de weconomy: samen staan ze sterker. Passies volgen, dromen najagen,... Voor de Millennials staat zelfontplooiing voorop.”

Niettegenstaande het voorgaande bouwen niet alle Millennials hun eigen start-up. Millennials kijken best wel op naar hun bazen, omdat die vaak iets gerealiseerd hebben in hun carrière. Ze willen meer als een gelijkwaardige behandeld worden, omdat hun ouders dat ook met hen hebben gedaan. Jonge mensen komen heel goed overeen met hun ouders, er is (bijna) geen generatieconflict meer. Het gevolg is dat ze op dezelfde manier willen communiceren met de leeftijdsgenoten van hun ouders, hun bazen dus. Dat is geen kwestie van een gebrek aan ontzag, eerder een kwestie van meer inspraak. De Millennials zijn de eerste generatie die de work-life-struggle willen inruilen voor de work-life-blend. Ze willen en zullen werk en leven gewoon in elkaar laten overvloeien. Jobtevredenheid staat vandaag hoger op het scorebord: gelukkig zijn in hun job is een vereiste geworden en status zit niet meer in het bezitten van dingen, wel in het meemaken van ervaringen.

Dit brengt me terug naar de vraag die ik me stelde, namelijk wat doen we aan die onvoldoende voorbereidheid op het professionele leven van de Millennials?

Het begin van dat antwoord is niet meer dan een nieuwe uitdaging.

De uitdaging voor alle actoren uit onderwijs en bedrijfswereld bestaat erin om zich nog sneller aan te passen en de kansen die Generation What biedt, te erkennen en omarmen.

Maar niet getreurd, jongeren zijn ongeduldig, wachten niet en banen zich intussen wel een weg.

Getuige hiervan is een lovenswaardig initiatief zoals “Academics voor Companies” (AFC- www.afcleuven.be), aan de KU Leuven (en zo zijn er nog vele andere projecten in alle geledingen van onze maatschappij).

Deze studentenvereniging bereidt al 9 jaar, met groeiend succes, haar leden voor op het professionele leven, door ondernemerschap tijdens de studies te stimuleren met onder andere Skill Development, Entrepreneurship en onderdompelingen in de wereld van start-ups.

Ik ben ervan overtuigd dat met de gezamenlijke inspanningen van het onderwijs, de bedrijfswereld én de studenten, de confronterende 66 % een cijfer zal zijn om snel te vergeten.

Iedereen wint er bij, bedrijven en de maatschappij.

Voelt u de drang om de Generation What-enquête alsnog in te vullen? Dit kan nog. Surf snel naar www.generation-what.be.