Als u het beheer van uw afvalstromen zelf in handen wil nemen, brengt u ze best eerst gedetailleerd in kaart. Via datavergaring wordt al snel duidelijk waar afval ontstaat, hoe het te vermijden is of te recycleren valt en bij welke processtappen u de stromen kunt verdichten om kosten te besparen.

Grondstoffen recupereren

Naast afvalstromen veroorzaakt uw bedrijf mogelijk ook nevenstromen van verspilde grondstoffen. Die kunt u opnieuw verkopen, maar uiteraard nooit tegen de oorspronkelijke aankoopprijs. U zorgt er dus maar beter voor dat uw grondstoffen efficiŽnter worden ingezet, zodat u er al meteen minder hoeft aan te schaffen.

Daarvoor dient u eerst te weten hoeveel grondstoffen u per producteenheid verliest en welke factoren hiertoe bijdragen: het productontwerp, de aankoopmethode, de complexe productportfolio, de tussenopslag, het productieproces, ... . Zo weet u waar u de verspilling kan wegwerken.

Hoe pakt u dit aan?

Samen met de experten van Sirris helpen wij u tijdens†ons seminarie 'Afval- en grondstoffenmanagement'†op weg. Concreet krijgt u inzicht in volgende onderwerpen:

 • Actuele wet- en regelgeving (Vlarema): welke afvalgegevens moet u registreren en rapporteren, wat moet u sorteren;
 • Dataverzameling en -beheer: hoe uw afval- en grondstofstromen in kaart brengen (volumes en kosten);
 • Kennis over standaardverwerkingsmethode van veel voorkomende afvalstromen;
 • Oplossingsrichtingen voor het vermijden van afval en het vergroten van de meerwaarde van afval- en nevenstromen;
 • Slim contractbeheer;
 • Afvalmanagement als katalysator voor de circulaire economie;
 • Eigenaarschap in uw bedrijf voor projecten rond proactief afval- en grondstoffenbeheer.

4 goede redenen om deel te nemen

 • Cases die u helpen de theorie om te zetten naar uw praktijksituatie;

 • Checklist waarmee u direct in uw eigen bedrijf aan de slag kan;

 • (Online) contact met uw docenten ook na de opleiding;

 • Een certificaat van deelname.