Ook kleintjes kunnen groot zijn, het geldt ook voor smart cities. De 'kleinere' gemeente Bonheiden (15.000 inwoners) won eerder dit jaar de Agoria Smart City Award met zijn project 'fietsscanning voor duurzame mobiliteit'. Guido Vaganée, burgemeester van Bonheiden, doet het verhaal over het winnende project en spreekt over de ambities van het smart city-beleid van zijn gemeente.

Vertel eens iets over het project 'fietsscanning voor duurzame mobiliteit': Welke doelstelling hadden jullie voor ogen en wat is uiteindelijk het resultaat geworden?

Guido Vaganée: Via onze schoolkinderen willen we de kinderen zelf en hun ouders motiveren om met de fiets of te voet naar de school te komen. Elke procent extra fietsers zorgt ervoor dat mobiliteit in onze drukke gemeente per definitie mogelijk kan blijven in de toekomst. Onze doelstelling is van 12% fietsgebruik (voor de invoering van het systeem) naar 24% fietsgebruik te evolueren. Door de kinderen te motiveren met fietsdukaten die men kan sparen door veel te fietsen, willen we een mobiliteitsswitch teweegbrengen bij de jongeren. In eerste instantie kan men de fietsdukaten gebruiken als betaalmiddel op de 5 kermissen per jaar in onze gemeente. Elk dukaat is 1 euro waard. 

Onze gemeente heeft ongeveer 800 schoolgaande kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. Met de invoering van het scanningsysteem mochten we meer dan 500 kinderen registreren en elke dag komen er nog bij. Hiermee halen we geen 12% fietsgebruik bij onze schoolgaande jeugd, maar hebben we een potentieel opgebouwd van 62%. En onze vooruitzichten geven aan dat onze kinderen op een schooljaar 3 keer de aarde zullen rondgefietst hebben en maar liefst 29 ton CO2-uitstoot hebben voorkomen. De gemeente Bonheiden en alle onderwijsnetten van de Bonheidense scholen doen mee.

Hoe was de reactie van de deelnemers? Hoe moeilijk was het om de burger actief bij het project te betrekken? 

Guido Vaganée: De reacties zijn zeer positief, zo bewijzen ook de resultaten. Het enthousiasme van de kinderen werkt duidelijk aanstekelijk en overtuigt de ouders om mee in te stappen in het project. Dus eigenlijk was het niet moeilijk.

Welk aspect van het project maakt u het meest trots?

Guido Vaganée: Het bewijs dat een bescheiden gemeente met een kleine mobiliteitsdienst (Raf Boogaerts en ikzelf als bevoegde schepen) het verschil kunnen maken op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. Innovatie is in veel van deze projecten de sleutel tot daadkracht. Niet enkel plannen, maar durven uitvoeren en investeren.

Welke zijn nu de volgende stappen? Wordt hetzelfde technologieplatform ook voor andere toepassingen ingezet?

Guido Vaganée: De volgende stap is ook andere locaties te voorzien van dergelijke scanners zoals de naschoolse activiteiten, sportinfrastructuur, muziekschool, enz. Daarnaast kunnen we het systeem ook gebruiken om bepaalde fietsroutes te ondersteunen met extra bonuspunten. Op die manier kunnen we de fietsers via de veiligste routes sturen. Het zal ook mogelijk zijn om deze technologie in te zetten om verkeerslichten te sturen in functie van het aantal gescande fietsers, als is dat voor onze gemeente op dit ogenblik niet van toepassing.

Hoe belangrijk is het ’Smart Cities’-thema in het algemeen voor Bonheiden?

Guido Vaganée: Het thema leeft heel erg bij ons in de gemeente. Wij onderzoeken momenteel o.a. ook de mogelijkheden om verkeerstellingen en snelheidsmetingen automatisch te laten verlopen en transparant te maken via een dashboard op onze nieuwe webstek. Door heel onze ICT-infrastructuur in de cloud te steken (als eerste gemeente in Vlaanderen) zorgen we ervoor dat wij als kleine gemeente niet beperkt worden in de opslag van de steeds toenemende data. Ook het project tegen fietsdiefstallen met de fietszendertjes heeft onze aandacht. Voorts zijn we aan het bekijken of we de lancering van een buurtbus kunnen koppelen aan een incentivesysteem met onze handelaars om ook op die wijze verder te werken aan een betere mobiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat gemeentebesturen meer moeten inzetten op het gebruik van innovatieve systemen die ons zullen helpen in ons beleid en de sturing ervan.

Lees hier meer over de winnaars van de Agoria Smart City Awards 2017. In de komende weken stellen we al deze laureaten uitvoeriger aan u voor.

Reageer op dit artikel