Workshop Social Relations Every Day:
"Het ontwikkelen van een wederzijds constructieve en consensuele attitude ontwikkelen in sociale relaties"

Ons sociaal dialoogmodel is nog steeds eerder conflictueel dan consenseel...
Vakbonden die soms een verlammende tegenmacht uitoefenen, die ondernemingen wantrouwen, die zich concentreren op de korte termijn,... Werkgevers die van mening zijn dat vakbonden per definitie een permanent risico inhouden, die stellen dat de syndicale- en werknemersafgevaardigden van desinformatie en manipulatie een favoriete sport maken, ...
In vele gevallen is er binnen de ondernemingen meer sprake van “sociale tegenstanders” dan van “sociale partners” en zijn evenwichtige en constructieve collectieve arbeidsbetrekkingen ver zoek...

Uitgaande van herkenbare vaststellingen en situaties bieden wij u een workshop aan die u originele oplossingen zal aanreiken om een succesvolle, constructieve en consensuele attitude op te bouwen binnen de arbeidsbetrekkingen in uw onderneming  Deze workshop zal realiteiten behandelen die een duidelijke rem vormen voor gezonde en consensuele arbeidsbetrekkingen en wordt geleid door twee ervaren en doorgewinterde onderhandelaars: Marcel Van Aken en Luc Janssens.