In een vorig artikel lichtten we Agoria's zelfdiagnosetool Welzijn toe. In dit artikel leggen we uit hoe u vanuit de ingevulde zelfdiagnosetool een actieplan kunt opmaken om zo invulling te geven aan het globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP).

Rapport in Excel

Nadat alle vragen in de zelfdiagnosetool zijn beantwoord, kan heel eenvoudig een actieplan in Excel geëxporteerd worden door op het Excel-icoontje te klikken (zie onderstaande figuur). Het is ook mogelijk om een selectie te maken van de knelpunten op basis van hun score (bv. alle knelpunten met een score kleiner of gelijk aan 2). Door enkel de knelpunten met een lagere score te selecteren, wordt een actieplan opgemaakt met de belangrijkste knelpunten. Op die manier kunnen eerst de knelpunten met de hoogste prioriteit aangepakt worden. In een latere fase kan dan een actieplan opgesteld worden met de andere knelpunten.

Hieronder is een uittreksel uit zo’n actieplan weergegeven. De voorziene kolommen zijn de volgende:

 • Luik

 • Formulier

 • Vraag

 • Score

 • Wettelijke referentie

 • Commentaar

 

Actieplan als basis voor het GPP en JAP

Om tot een volwaardig actieplan te komen, is het nodig om nog een aantal bijkomende kolommen toe te voegen:

 • Actie(s): welke acties dienen er uitgevoerd te worden om het betreffende knelpunt op te lossen en op score 5 te zetten;

 • Uitvoeringsdatum: tegen wanneer zullen de vastgelegde acties uitgevoerd worden;

 • Verantwoordelijke: wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties;

 • Middelen: zijn er specifieke middelen (bv. investering, opleiding,…) nodig om deze acties te kunnen uitvoeren;

 • Status van de actie: wanneer het actieplan op regelmatige basis wordt geëvalueerd, kan hier aangegeven worden wat de stand van zaken is (uitgevoerd, ongoing, nog te plannen,…).

Met dergelijk actieplan kan invulling gegeven worden aan het globaal preventieplan en jaaractieplan.

Door dit actieplan vervolgens goed op te volgen en bij te werken, kan in een latere fase een herbeoordeling van de zelfdiagnose uitgevoerd op basis van dit bijgewerkte actieplan. Zo wordt de zelfdiagnosetool op een dynamische manier gebruikt met als doel continu te verbeteren.

Hebt u nog geen globaal preventieplan of jaaractieplan, of wilt u deze plannen meer invulling geven, gebruik dan zeker onze zelfdiagnosetool.

Hoe kan ik toegang krijgen?

Lidbedrijven van Agoria kunnen via deze link toegang vragen.

Niet aansluitbare bedrijven kunnen contact opnemen met wouter.vandessel@agoria.be of geert.deprez@agoria.be.

In een volgend artikel zullen we toelichten welke tool Agoria ontwikkeld heeft om u als lidbedrijven te helpen de volgende vraag positief te beantwoorden: "Is er een risicoanalyse psychosociale risico's opgemaakt, die gebaseerd is op de 5 A's?"