Agoria: “Technologiebedrijven zien lonen stijgen, indexsprong één jaar vroeger dan verwacht uitgewerkt”

De inflatie in ons land blijft hoge toppen scheren: in juni bedraagt ze 2,16 procent en daarmee is ons land een eenzaam inflatie-eiland in Europa. De meeste technologiebedrijven kijken hierdoor vanaf 1 juli tegen een stijging van hun loonkosten met 0,9 procent aan, meldt Agoria. Daarmee is de indexsprong een jaar vroeger dan verwacht uitgewerkt. “De maatregelen die de regering nam om onze export te bevorderen, worden vanaf nu teniet gedaan door prijsverhogingen in eigen land,” zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Deels door hogere taksen van overheden, maar ook door duurdere producten in de winkels waar de prijzen sneller stijgen als in andere Europese landen.” 

In het eerste kwartaal van 2016 kenden de prijzen van producten als voeding, drank en non-food in Europa de kleinste stijging in zes jaar tijd, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Bij ons stegen de prijzen echter. Terwijl de prijzen in Duitsland daalden met 0,4 procent stegen ze bij ons met 3,4 procent. 

En aan die prijsstijgingen in onze winkels lijkt maar geen einde te komen. Al sinds enige tijd laten stemmen uit de distributie- en voedingssector weten dat de kilometerheffing voor bijkomende prijsstijgingen zal zorgen. “Nochtans hebben de dalende olieprijzen tussen 2012 en 2016 jaarlijks een surplus van bijna 700 miljoen euro opgeleverd. De dalende olieprijzen neutraliseren minstens de eventuele negatieve impact van de kilometerheffing.” 

Dat de Belgische consument almaar meer betaalt in eigen land, heeft zware gevolgen voor de competitiviteit van onze economie. “De consument is beschermd tegen stijgende consumptieprijzen omdat hij via de koppeling aan de index de factuur laat betalen door de werkgevers. Maar als de werkgevers meer moeten betalen terwijl zijn concurrenten in andere landen niet hiermee worden geconfronteerd, verzwakt dit onze concurrentiepositie op exportmarkten.” 

Nu het effect van de indexsprong al is uitgewerkt en de hoge inflatie de loonkostendalingen van de taxshift uithollen, dreigen de  inspanningen om de loonkostenhandicap weg te werken stil te vallen. Lambotte: “Om onze inspanning wel te kunnen volhouden, moeten we de loonindexering structureel hervormen. De wet op de concurrentiekracht moet worden hervormd met een duidelijk pad voor verdere afbouw van de loonkosthandicap.” 

Agoria vraagt ook dat de oorzaken van de hoge inflatie worden nagegaan. “Ons land kan niet systematisch een hoger inflatiepercentage hebben dan in de buurlanden. We moeten nu proberen om de jobgroei die werd ingezet, verder te zetten.”

Sorry, dit artikel is voorbehouden voor leden van Agoria. Heeft u al een login? Voer die in en lees verder.

Is uw bedrijf lid van Agoria? Vraag uw login aan en krijg toegang tot alle content op onze site. Vul het formulier in.
Is uw bedrijf geen lid van Agoria? Ontdek hier de vele voordelen van het Agoria-lidmaatschap.