Van 23 tot 27 april jl. nam Agoria deel aan een handelsmissie met minister-president Geert Bourgeois naar India. Het centrale thema tijdens deze missie was smart cities. In Pune en Mumbai gaven we een overzicht van de technologische oplossingen die onze Belgische bedrijven in dit domein leveren. Daarnaast ondertekenden we ook een Memory of Understanding met het European Business and Technology Centre.

Van 13 tot 15 november 2016 maakte Agoria ook deel uit van de smart cities-missie met staatssecretaris Bianca Debaets naar Barcelona. Er vond een ontmoeting plaats met de Indiase delegatie in het Indisch Paviljoen op de internationale Smart Cities Conference in Barcelona.


We keerden van beide missies terug met heel wat relevante kennis over de Indiase markt, waarvan u hierna een samenvatting vindt.

Nationale programma’s bieden ook kansen aan buitenlandse bedrijven

De leeftijdsgroep van 18-jarigen onder de Indiase bevolking stijgt exponentieel tot 2030, met een aangroei van 1 miljoen 18-jarigen per maand. Die generatie moet werk vinden. De bedoeling is dat de productiesector tegen 2022 een aandeel van 25% van het BNP levert en dat 100 miljoen extra jobs worden gecreëerd. Dit wil India bereiken door in te zetten op twee grote nationale programma’s: "Make in India" en "Smart Cities".

India is een heel moeilijke exportmarkt, maar de cijfers bewijzen dat het kan. De export van België naar India bedroeg tussen 1 november 2015 en 1 november 2016 ongeveer 1,93% van de totale Indiase exportmarkt, die een omvang heeft van 3.637,14 mUSD. Het is erg belangrijk dat u, wanneer u de Indiase markt betreedt, de juiste businesspartner vindt voor uw businessplan. U zult met die partner vier fasen moeten doorlopen (1. Respect, 2. Vertrouwen, 3. Onderhandelen, 4. Aligneren) en bereid zijn om de successen en de verliezen te delen.

India tekent de ontwikkeling van smart cities uit op een globaal niveau. De visie van eerste minister Narendra Modi is tweeledig: ten eerste 100 (109 sinds juli 2016) smart cities te ontwikkelen over het ganse land, de zogenaamde Smart Cities Mission en ten tweede 500 steden te transformeren, de zogenaamde Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT).

De Indiase steden stellen hun openbare aanbestedingen globaal open. Ze zijn op zoek naar de beste technologische oplossing voor hun uitdaging en dit wereldwijd. Consortia worden gevormd met spelers wereldwijd uit alle continenten. Uiteraard is het ook hier belangrijk om steeds met een Indiase partner in zee te gaan.

Smart Cities Mission

De doelstelling van de Smart Cities Mission is het promoten van steden die investeren in infrastructuur, een uitstekende levenskwaliteit geven aan hun inwoners en werken aan een duurzame omgeving en inzetten op ‘Smart” oplossingen. De projecten binnen deze steden moeten niet enkel inspirerend zijn, maar ook repliceerbaar in andere steden in verschillende regio’s in India.

De Indiase overheid heeft 10 domeinen aangeduid die de kerninfrastructuur vormen van een smart city:

1. Gegarandeerde watervoorziening
2. Gegarandeerde elektriciteitsvoorziening
3. Afvalverwerking
4. Efficiënte stedelijke mobiliteit en openbaar vervoer
5. Betaalbare woningen, met focus op de armen
6. Robuuste IT-connectiviteit en digitalisering
7. Goed bestuur, met focus op e-government en inwonersparticipatie
8. Duurzame leefomgeving
9. Beveiliging en veiligheid van de inwoners, met focus op vrouwen, kinderen en bejaarden
10. Gezondheid en educatie

De selectie van steden binnen het Smart Cities India-programma gebeurde door middel van een competitie in 2015, de “Smart Cities Challenge”, waarbij de Indiase steden de mogelijkheid hadden om hun smart cities businessplan voor te stellen.

In augustus 2015 werden 98 potentiële steden aangeduid, het resultaat van de “Challenge”, en in januari 2016 werden de eerste 20 steden geselecteerd uit de pool van 98 steden die steun zullen ontvangen voor hun transformatie tot smart cities.

  

In mei 2016 werden de volgende 13 steden geselecteerd en in september 2016 nog eens 27 steden. De andere steden moeten wachten tot 2018.Voor de Smart Cities Mission wordt Rs 500 crore nationale overheidsmiddelen voorzien per stad over een periode van 5 jaar en passen de regionale en lokale overheden hetzelfde bedrag bij.

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)

Het AMRUT-programma is nog omvangrijker dan het Smart Cities India-programma. Dit programma valt onder de bevoegdheid van het Ministry of Urban Development en heeft als doelstelling 500 Indiase steden te transformeren. Voor de AMRUT heeft de minister van stedelijke ontwikkeling na de bekendmaking van de derde selectie voor de Smart Cities Mission in oktober 2016 beslist om de komende drie jaar Rs 25,000 crore voor stedelijke renovatieprojecten te voorzien.

Raadpleeg hier een overzicht van de openbare aanbestedingen.

Projecten en contacten

Tijdens de handelsmissie legden we in Pune en Mumbai enkele belangrijke contacten in het kader van openbare aanbestedingen rond smart cities.

Projecten en contacten in Pune

 • MCCIA (Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture) is de Kamer van Koophandel en speelt een belangrijke rol in het versnellen van de industriële en economische ontwikkeling in de Pune region.

  http://www.mcciapune.com/ 

  Contacten:

 • PSCDCL (Pune Smart City Development Corporation Ltd) is geïnstalleerd in maart 2016 als een “Special Purpose Vehicle (SPV) for the Smart City Mission for the implementation of Smart City Projects in Pune”. PSCDCL staat onder meer in voor de openbare aanbestedingen voor smart cities-projecten in de stad Pune.

  http://punesmartcity.in/

  Contacten voor de openbare aanbestedingen:

Projecten en contacten in Mumbai

 • CIDCO (City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited - Government of Maharashtra Undertaking) is aangeduid als Special Planning Authority voor de grote projecten in Mumbai, zoals NAINA (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area), Navi Mumbai, en Khopta Township.

  https://cidco.maharashtra.gov.in/Home_Marathi1.aspx

  Contact:

 • IL&FS (Infrastructure Leasing & Financial Services Limited) is één van de Indiase leiders op het gebied van infrastructuurontwikkeling met focus op afval, water, energie en mobiliteit, en financiële ondernemingen. IL&FS is op zoek naar B2B-partners wereldwijd en dit in de volgende domeinen:

  • PV, wind, CO2-afvang en -opslag,... op de smart grid

  • Energieopslag

  • PV, wind, energieopslag op zeer grote schaal

  • Energie-efficiënte technologie

  • Slimme straatverlichtingssystemen

  • Smart meter & smart homes

  • Smart tunnel management: boortunnelmachines voor zeer moeilijke bodemlagen, veiligheidsmanagement, verhogen efficiënte van het tunnelmanagement en onderhoud

  http://www.ilfsindia.com/index.aspx

  Contacts:

 • MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) is de instantie die de regionale plannen ontwikkelt en coördineert voor de Mumbai Metropolitan Region (MMR), een gebied met 23 miljoen inwoners. MMRDA biedt ook financiële ondersteuning voor regionale projecten en adviseert lokale overheden. Voorbeeld: Mumbai Metro Master Plan, Mumbai Urban Infrastructure Project Phase III, ontwikkeling van het financieel district Bandra-Kurla Complex (BKC), Mumbai Monorail Project, Mumbai Urban Transport Project (MUTP), … Voor de ontwikkeling van deze grote infrastructuurprojecten wordt altijd met consortia met internationale partners gewerkt.

  https://mmrda.maharashtra.gov.in/

  Mumbai Metro Master Plan: https://mmrda.maharashtra.gov.in/mumbai-metro-rail-project

  Mumbai Urban Infrastructure Project: https://mmrda.maharashtra.gov.in/mumbai-urban-infrastructure-project#

  Bandra-Kurla Complex: https://mmrda.maharashtra.gov.in/international-financial-services-centre

  Overzicht van de openbare aanbestedingen: https://mmrda.maharashtra.gov.in/tenders-notices

  Contacts:

  • S.C. Deshpande, Project Director Town Planning & Incharge, Information Technology Cell, jpdtp@mailmmrda.maharashtra.gov.in, +91 98205 63669 (mobile), +91 2659 5926 (Dir)
  • Sanjay Sethi, Additional Metropolitan Commissioner - I & Project Director, MUTP, +91 2659 1235 (Dir)
  • Sharad S. Varaskar, Superintending Engineer, +91 2659 0001/4000, +91 98206 15007 (mobile)


Projecten en contacten in Nagpur

De staat Maharashtra

Interessante links