De Europese Commissie wil voortaan de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten in de Europese Unie (EU) beter monitoren en heeft daarom een toezichtsmechanisme ingesteld. Op die manier wil de Europese Commissie in staat zijn om sneller in te grijpen met corrigerende maatregelen als de grootte van de invoer schade dreigt te berokkenen aan de Europese staalproducenten.

Invoer van staal uit derde landen (met uitzondering van Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) wordt daarom onderworpen aan een vergunningsplicht vanaf 1 juni 2016. Dit systeem blijft in voege tot mei 2020.

  • De vergunningsplicht geldt voor producten waarvan het nettogewicht 2500kg overschrijdt.
  • De vergunningen zijn geldig in de gehele Europese Unie.
  • De vergunningen zijn 4 maanden geldig en ongebruikte of slechts gedeeltelijk gebruikte vergunningen kunnen met eenzelfde termijn worden verlengd.

Het gaat om producten die onder de volgende CN-codes vallen:

7207 11 14

7225

7318 12 90

7208

7226

7318 14 91

7209

7227

7318 14 99

7210

7228

7318 15 41

7211

7301

7318 15 59

7212

7302

7318 15 69

7213

7303

7318 15 81

7214

7304

7318 15 89

7215

7305

7318 15 90

7216

7306

7318 16 91

7217

7307 19 10

7318 16 99

7219

7307 23

7318 19 00

7220

7307 91 00

7318 21 00

7221

7307 93 11

7318 22 00

7222

7307 93 19

 

7223

7307 99 80

 

De zogenaamde toezichtsdocumenten (vergunningen) worden in België afgegeven door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand & Energie (Dienst Vergunningen) binnen de 5 werkdagen nadat een importeur een aanvraagd heeft ingediend.

Klik hier voor meer informatie over een vergunningsaanvraag.

Hier vindt u de betrokken Uitvoeringsverordening van de Europese Commissie.