Uit de cijfers van diverse studies blijkt dat het absente´sme met een duurtijd tussen 1 en 12 maanden dramatisch gestegen is gedurende de laatste 10 jaar. Terwijl er in 2007 een afwezigheidspercentage was van ongeveer 1,6% bereiken wij nu een piek van om en bij de 3% van medewerkers die niet aanwezig zijn in de ondernemingen. Tellen we daarbij ook nog eens de ongeveer 2% medewerkers die langer dan ÚÚn jaar ziek zijn, dan missen we gemiddeld 5% van onze werknemers. De betaling van het gewaarborgd loon mag dan al wel gestopt zijn, er blijven nog tal van extra kosten binnen de organisatie aanwezig. Denken we maar aan vervangingskost, opleidingskost, kwaliteitsverlies, productieverlies, overurenů. naast de onzekerheid wanneer uw afwezige vaste medewerker opnieuw aan de slag kan.

Structurele stress

Psychische klachten liggen vaak aan de basis van de afwezigheid. Die klachten worden veroorzaakt door wat men noemt ôstructurele stressö. Deze vorm van stress kan zijn oorsprong vinden in het privÚleven in combinatie met een moeizame mobiliteit enerzijds. Anderzijds kunnen we deze stressvorm ook terugvinden op het werk en in de organisatie ervan. Het niet aanwezig zijn op het werk kan immers een signaalfunctie zijn dat er zaken mislopen. Denken we maar aan psychosociale overbelasting, onaangepaste ergonomie, werksfeer, gebrek aan betrokkenheid, gebrek aan persoonlijke ontwikkeling, gebrek aan erkenning, enz.

60+: geen uitzondering meer

Wij moeten met zĺn allen langer aan de slag blijven. De werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers moet o.a. onder druk van Europa naar omhoog en stijgt ook. In het Vlaams Gewest is de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers gestegen van 30,7% in 2006 naar 45,6% in 2015. Oudere werknemers tussen 60 en 65 jaar zullen in de toekomst geen uitzondering op de werkvloer meer zijn, maar ook van hen verwachten wij dan dat ze effectief aan de slag zijn. Een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid binnen een organisatie zal dus enkel maar aan belang winnen. Ziek zijn is menselijk en een beleid mag er niet op gericht zijn om het recht om ziek te zijn aan de medewerkers te ontnemen. Het moet er daarentegen wel op gericht zijn om het ôzwarteö verzuim uit de organisatie te bannen.

Naar een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid

Het kortdurend absente´sme, dus de afwezigheid omwille van ziekte van minder dan 1 maand, bedraagt ongeveer 2,1% en blijft de laatste jaren vrij stabiel. Gelukkig, want dit is voor de onderneming de duurste vorm van niet-aanwezigheid. De directe kosten zoals de betaling van het gewaarborgd loon, de patronale lasten erop, ů mogen volgens berekeningen van het Verbond van Belgische Ondernemingen geraamd worden op 8,6% van het bruto maandloon per afwezigheidsdag. De indirecte kosten zoals vervanging, overuren, opleiding, enz. mogen geraamd worden op 2,5 keer de directe kosten. Het opzetten van een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid dat zowel de korte als de middellange tot lange termijn kan afdekken, kan bijgevolg een rendabel project zijn binnen een organisatie.

In een volgende blog gaan we dieper in op mogelijke oorzaken van langdurige afwezigheid.

Vanaf volgende maand organiseert Agoria op diverse locaties een seminarie over het opzetten van een ge´ntegreerd aanwezigheidsbeleid. De data en de locaties vindt u terug op onze website. á