Machinerichtlijn 2006/42/EG beoogt het elimineren van de veiligheids- en gezondheidsrisicoís die met het gebruik van een bepaalde machine gepaard kunnen gaan. Voor fabrikanten van machines brengt deze richtlijn heel wat concrete aandachtspunten en verplichtingen met zich mee.

Om u te helpen bij de naleving van de bepalingen van de machinerichtlijn en u in staat te stellen om al van bij de ontwerpfase van uw machines optimaal rekening te houden met het aspect risicopreventie, organiseren Agoria en Sirris dit voorjaar drie korte opleidingen die we u van harte aanbevelen:

Klik op de bovenstaande links voor meer details over de opleiding(en) waaraan u wenst deel te nemen en om u in te schrijven.

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid tot 50% van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861.